شماره اظهارنامه: 139850140003005316

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/24
مخترع/مخترعان: حميدرضا ضيائي مقدم
شماره ثبت : 103535
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/11/05
طبقه بندی بین المللی: G01L 5/00 G01L 1/00

خلاصه اختراع : روش اندازه گيري تنش هاي پسماند در مقياس ميكرو: اختراع حاضر در زمينه مكانيك و آزمايش خصوصيات مواد به كار مي رود تنش‌هاي پسماند، تنش‌هايي خود متعادل هستند كه در داخل قطعه محبوس گرديده‌اند و درحالي‌كه قطعه تحت هيچ نوع بار خارجي نيست، بخشي از مقاومت آن صرف غلبه بر اين تنش‌ها مي‌گردد. در بسياري از موارد، تنش‌هاي پسماند نقش عمده‌اي را در شكست سازه ايفا مي‌كنند، ولي هميشه نقش مخرب ندارند. شناسايي تنش‌هاي پسماند تأثير بسزايي در طراحي قطعات و سازه‌ها دارند و شناسايي آنها كمك شاياني در پيش‌بيني رفتار قطعه تلقي مي‌شود. تا كنون روشي براي اندازه گيري تنش هاي پسماند در مقياس ميكرو ارائه نشده است. براي اندازه گيري تنش پسماند با استفاده از اين روش، از تركيب سوراخكاري مركزي ميكرو به ‌وسيله ليزر با تصويربرداري توسط ميكروسكوپ الكتروني و همسان سازي تصاوير ديجيتال استفاده شده است. همسان‌سازي تصاوير ديجيتال يك روش قدرتمند بدون تماس براي اندازه‌گيري تغيير شكل مواد است. همسان سازي تصاوير ديجيتال، از الگوريتم ثبت تصاوير براي رديابي تغيير شكل‌هاي نقاط ماده بين تصوير مرجع (معمولاً بدون تغيير شكل) و تصوير جاري (معمولاً تغيير شكل يافته) استفاده مي‌كند كه در اين اختراع استفاده شده است. در اين اندازه‌گيري ابتدا از سطح ماده موردنظر توسط ميكروسكوپ الكتروني تصويربرداري مي شود. سپس، يك سوراخ با قطر µm 180 و عمق µm375 در سطح قطعه توسط ليزر ايجاد مي شود. در مرحله بعد مجدداً توسط ميكروسكوپ الكتروني از قسمتي از سطح ماده كه در ان سوراخ ايجاد شده است، تصويربرداري انجام مي شود. با همسان سازي تصاوير گرفته شده، قبل و بعد از سوراخكاري و با استفاده از الگوريتم همسان سازي تصاوير ديجيتال مقدار كرنش‌هاي ايجاد شده اندازه‌گيري مي شود. سپس با استفاده از خصوصيات مكانيكي ماده، كرنش هاي آزاد شده به تنش هاي پسماند تبديل مي شوند. اين اختراع در روش اندازه گيري تنش پسماند در مواد مختلف، به خصوص موادي كه اندازه گيري تنش پسماند در مقياس ميكرو در آنها مهم هستند مانند نانو مواد و نانو كامپوزيت ها به كار گرفته مي شود.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/BeK342gDr

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...