نسخه آزمایشی

سامانه ربات آموزشي-درماني با سنسورهاي حواس پنجگانه
The Comprehensive System of Educational-treatment Robot

شماره اظهارنامه: 139950140003005067

تاریخ اظهارنامه: 1399/6/15
شماره ثبت : 103605
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/11/13
طبقه بندی بین المللی: G09B 5/00


خلاصه اختراع :

اختراع سامانه¬ي جامع ربات آموزشي-درماني با بهره¬گيري از راهبرد آموزش و درمان متنوع از بافت آموزشي تا عرصه¬هاي بهداشتي درماني توامان به¬كار مي¬رود. در اين سامانه امكان تداعي حواس با استفاده از فناوري ارتباطات سيّار و حسگرهاي گوناگون پديدار شده كه در كنار حركت¬هاي دست و بدن ربات آموزشي-درماني به حضور فعال عموم در صحنه¬ي يادگيري و درمان خويش كمك مي¬كند. حسگرها در كنار فناوري¬هاي نو نظير برجسته¬نگار، ربات سامانه¬ي جامع را همتاي آموزشي و درماني كودكان، بيماران و افراد با ناتوانايي¬هاي يادگيري و جسمي مي¬نمايد. همچنين، الهام از پيكره¬هاي زباني در كنار هوشمندسازي ربات¬هاي انسان¬نما، كاربست اين سامانه را در توليد فعاليت¬هاي آموزشي-درماني ربات¬ساز ميسر مي¬سازد. تغيير در بدنه¬ي ربات به¬واسطه¬ي شبيه¬سازي و كدهاي شناساگر امكان مولاژي شدن ربات اين سامانه¬ي مبتني را براي كاربرد در آموزش، درمان و صنعت فراهم مي¬سازد. در مجموع، افزونگي اين امكانات در سامانه¬ي جامع ربات آموزشي-درماني، امكان سنجش و تشخيص دقيق براي ارتقاي كيفيت آموزش و درمان¬ را فراهم مي¬سازد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/LB09CG21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع