نسخه آزمایشی

شماره ثبت : 103773
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/11/28
طبقه بندی بین المللی: A61F 2/72 A61B 5/103 A61B 5/11


خلاصه اختراع :

اختراع سامانه القاي حس عمقي به وسيله كارگزاري تگ هاي مغناطيسي كه درزمينه تجهيزات پزشكي كاربرددارد، بسياري ازبيماران فاقد حس عمقي مي باشندكه مي تواند بعلت قطع اندام، نوروپاتي هاي محيطي مانند ديابت ويا اختلالات مغزي-نخاعي باشد. بطور مثال دربيمار قطع اندام زير زانو بعلت عدم وجودحس عمقي درپا ومچ پا حركات ورفلكسهاي جبراني تعادلي درحين ايستادن، راه رفتن ويا بخصوص حركات پيچيده اندام مختل مي باشد. دراختراع حاضرما ازطريق كارگذاري تگ غيرفعال (Inactive) مانند مگنت درباقيمانده عضلات در افرد آمپوته ويا درعضلات پاتولوژيك ويا حتي سالم وقرار دادن آن درميدان مغناطيسي كنترل شده درمسير تگ و درنتيجه كشيدن ورها كردن تگ وعضله مربوطه به نسبت هاي مختلف، رفلكس نخاعي-عضلاني فعال ورفلكسهاي تعادلي ايجاد ميگردند. راه حل ارايه شده جهت حل اين مشكل استفاده ازتگهاي مغناطيسي(آهنربا) درداخل عضله ويا تاندون مي باشد كه باجراحي جاگذاري مي شوند. تگ ها مي توانند در چندعضله مختلف آگونيست ويا آنتاگونيست قرار بگيرند. درخارج از بدن وچسبيده به پوست يك وسيله باميدان مغناطيسي تحت كنترل قرار داده خواهدشد كه سيستم فوق با تغيير شدت، امتداد، طول ومدت ميدان مغناطيسي درجهت ويا خلاف جهت ميدان مغناطيسي تگ داخل عضله خاص، تگ ذكر شده را درطول عضله مي كشد ويا هل مي دهد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/yOjQ4npVg

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...