نسخه آزمایشی

فرمولاسيون نانوذرات مغناطيسي به همراه كوپليمر و فيتوكميكال ها جهت درمان سرطان از طريق هدايت مغناطيسي به محل تومور

شماره اظهارنامه: 139950140003006951

تاریخ اظهارنامه: 1399/8/13
مخترع/مخترعان: هادي صادق زاده بنائي
شماره ثبت : 104021
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/12/25
طبقه بندی بین المللی: A61K 9/51 B82Y 5/00


خلاصه اختراع :

شواهد بسيار محكمي اثر ضدسرطاني فيتوكميكال هاي طبيعي همچون كوركومين و عملكرد آن بر روي سلول هاي توموري را تاييد كرده اند. اين ماده داراي اثراتي همچون فعال كردن آپوپتوز، جلوگيري از رگ زايي و متاستاز بوده و اثرات جانبي درمان هاي رايج همچون شيمي درماني را ندارد با اين حال نامحلول بودن، جذب و توزيع بافتي پايين، فعاليت كم، متابوليسم سريع و غير فعال بودن محصولات حاصل در بدن، استفاده از كوركومين طبيعي را به عنوان يك دارو با محدوديت روبرو كرده است درنتيجه جهت بهره گيري موثر از كوركومين بايد ابتدا موانعي مانند: حلاليت بسيار كم، تجزيه سريع در محيطهاي فيزيولوژيك و متابوليسم سريع آن برطرف گردد. هدف از اين نوآوري رسانش هدفمند فيتوكميكال هاي طبيعي ضد سرطاني با انكپسوله كردن اين مواد درون پليمرهاي زيست سازگار و زيست تخريب پذير حساس به دما و PH (دماي محيط سلولهاي سرطاني حدودا 39-40 درجه و PH حدود 8/5) به همراه نانوذرات مغناطيسي مي باشد كه اين ذرات حامل دارو مي توانند به صورت هدفمند با استفاده از يك آهنرباي خارجي در جايگاه مورد نظر تغليظ شده و سپس دارو در محل مورد نظر رهاسازي گردد. كه نتيجه اين عمل كاهش دوز داروي مورد استفاده وبه حداقل رساندن عوارض جانبي زيانبار داروهاي سيتوتوكسيك مورد استفاده در درمان سرطان ميباشد. در اين تحقيق انكپسولاسيون كوركومين درون كو پليمر زيست سازگار PLGA-PEG به همراه نانوذرات مغناطيسي آهن انجام شد و در مراحل مختلف با به كارگيري,HNMR FE-SEM,VSMوFT-IR خواص مغناطيسي ،اندازه، مورفولوژي و ساختار مولكولي آن مشخصه يابي گرديد. در ادامه براي بررسي كارايي اين نانوذرات حامل دارو در برابر سلولهاي سرطاني از آزمونassay MTT و تست Real-time PCR استفاده شد. نتايج نشان داند كه اثرات ضدسرطاني كوركومين نانو كپسوله بر روي سلولهاي سرطان ريه به مراتب خيلي موثرتر نسبت به كوركومين خالص مي باشد و اثبات شد كه اين فرمولاسيون باعث بهبود دارورساني، هدايت هدفمند به محل تومور و رهايش تدريجي كوركومين در محيط و درون سلول هاي هدف (رهايش وابسته به دما و PH دارو در محل) موجب مهار بيشتر بيان ژن تلومراز و در از بين رفتن سلولهاي سرطاني مي شود. در نهايت از اين فورمولاسيون مي توان براي رسانش هدفمند و كنترل شده انواع فيتوكميكال ها و داروهاي ضدسرطاني براي درمان انواع سرطان ها بهره برد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/R6PP6E21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع