نسخه آزمایشی

سنتز نانو ذرات دولايه هيدروكسيد جهت تثبيت بر روي الياف كيتوساني ، الياف پلي استر و غشاء پلي اكريل نيتريل الكتروريسي شده به منظور قرارگيري در دستگاه تصفيه آب

شماره اظهارنامه: 139950140003007381
مالک/مالکان: آقاي رضا خليلي

تاریخ اظهارنامه: 1399/08/26
مخترع/مخترعان: رضا خليلي
شماره ثبت : 104119
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1400/01/16
طبقه بندی بین المللی: C02F 1/00


خلاصه اختراع :

جهت حذف آلاينده هاي آلي و فلزي 3 نوع جاذب سنتز شد و در دستگاه طراحي شده قرارداده شد: اولين جاذب هيدروكسيد لايه دوگانه منگنز آهن (Mn-Fe LDH) با استفاده از روش هيدروترمال بر روي سطح الياف كيتوسان (CS) ترريسي شده، تثبيت شد. مشخصه يابي الياف با استفاده از آناليزهاي FESEM،EDS،XRD، FTIR وBET موردبررسي قرار گرفت و سپس به‌عنوان جاذب كارا براي حذف رنگ‌هاي آنيوني اينديگو كارمين (IC) و رنگ سانست يلو (SY) مورداستفاده قرار گرفت. مكانيزم جذب بر تطابق خوبي با مدل‌هاي ايزوترم لانگموير ومدل سنتيكي مرتبه اول داشته است. همچنين جاذب موردنظر توانايي جذب تعداد زيادي از رنگ‌هاي صنعتي (11 رنگ) را دارا بود كه نشان از كارايي بالا آن در جذب تركيبات آلي دارد.جاذب دوم هيدروكسيد لايه دوگانه نيكل آهن (Ni-Fe LDH) با استفاده از روش هيدروترمال بر روي سطح نانو الياف پلي اكريل نيتريل (PAN) تهيه‌شده از روش الكتروريسي تثبيت‌شده است. مشخصه يابي الياف با استفاده از آناليزهاي FESEM،EDS،XRD،FTIR،AFM و CA موردبررسي قرار گرفت و سپس به‌عنوان جاذب كارا براي حذف رنگ آنيوني رز بنگال (RB) و رنگ كاتيوني برليانت بلو (BB) به‌صورت تركيبي و جذب يون فلزي كروم شش ظرفيتي ناپيوسته (+Cr6) موردبررسي قرار گرفت. مكانيزم جذب بر تطابق خوبي با مدل ايزوترم لانگموير ومدل سنتيكي مرتبه اول داشته است. همچنين جاذب غشائي موردنظر توانايي جذب تعداد زيادي از رنگ‌هاي صنعتي (9 رنگ) و يون‌هاي فلزي (5 يون فلزي) را دارا بود كه نشان از كارايي بالا آن در جذب تركيبات آلي و فلزي دارد و جاذب سوم مطالعه حاضر هيدروكسيد لايه دوگانه كبالت آلومينيوم (Co-Al LDH) به‌دست‌آمده از روش هيدروترمال در كناره پليمرهاي پلي اتر سولفون (PES) و كيتوسان (CS) بر روي فيلتر تصفيه آب پلي‌استر تثبيت‌شده. مشخصه يابي الياف با استفاده از آناليزهاي FESEM،EDS،XRD، FTIR و BET موردبررسي قرار گرفت و سپس به‌عنوان جاذب كارا براي جذب يون‌هاي فلزي سرب (Pb 2+) و جيوه (Hg2+) در دستگاه طراحي‌شده موردبررسي قرار گرفت.مكانيزم جذب تطابق خوبي با مدل‌ لانگموير داشته است. همچنين فيلتر اصلاح‌شده موردنظر توانايي جذب تعداد زيادي از رنگ‌هاي صنعتي (16 رنگ) و يون‌هاي فلزي (7 يون فلزي) را دارا بود كه نشان از كارايي بالا آن در جذب تركيبات آلي و فلزي و استفاده از آن به‌صورت صنعتي را دارد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/MFQX9G21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع