شماره اظهارنامه: 139850140003000708

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/03
شماره ثبت : 104185
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1400/01/22
طبقه بندی بین المللی: G01N 3/08

خلاصه اختراع : در بخش عمران/ژئوتكنيك بخش بهسازي خاك، در ساليان اخير ظرفيت بيرون كشيدگي به عنوان يكي از معيارهاي گسيختگي خاك مسلح مطرح شده و طي تحقيقات انجام گرفته، دستگاهي براي محاسبه ي اين ظرفيت در ابعاد و اندازه هاي آزمايشگاه هاي ژئوتكنيك ارائه نشده است. هدف از اين اختراع، ساخت دستگاهي جهت انجام آزمايشات اندازه گيري مقاومت خاك مسلح شده با مسلح كننده هاي صفحه اي از قبيل ژئوگريد، در برابر بيرون كشيدگي ميباشد . اين دستگاه داراي قابليت بارگذاري قائم و افقي در محدوده ي آزمايشگاهي ، و نمايش نيروي متناظر با تغيير مكان در زمانهاي مختلف در نمونه ي خاك مسلح شده است كه به اپراتور امكان ترسيم منحني نيرو-تغييرمكان را ميدهد. بارگذاري قائم به صورت دستي با وزنه هاي سربار اعمال شده و نيروي محركه ي افقي بيرون كشيدگي توسط موتور الكتريكي تامين ميشود. اين دستگاه از جنس فلز، با مخزن خاكي در ابعاد 25*50*20(a*b*h) با مشخصات و تصاوير موجود در ادعانامه، در ابعاد آزمايشگاهي در دانشگاه فردوسي مشهد طراحي و ساخته شده و قابل ارائه ميباشد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/9ODx1NgVE

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه