نسخه آزمایشی

بنزآميدهاي آمينوهتروآريل به عنوان مهاركننده هاي كيناز
AMINOHETEROARYL BENZAMIDES AS KINASE INHIBITORS

شماره اظهارنامه: 139550140003000805
مالک/مالکان: شركت نوارتيس آگ Novartis AG

نوع شخص حقوقي:AG شماره ثبت: 0


تاریخ اظهارنامه: 1395/01/28
مخترع/مخترعان:

شماره ثبت : 98476
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/14
طبقه بندی بین المللی: A61K 31/00 C07F


خلاصه اختراع :

بنزآميدهاي آمينوهتروآريل به عنوان مهاركننده هاي كيناز


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.