نسخه آزمایشی

دستگاه سنجش مواجهه فردي با نور و تنظيم ريتم سيركاردينشماره ثبت : 98489
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/17
طبقه بندی بین المللی: A61B 1/05 G01J 1/52 G03B 3/06


خلاصه اختراع :

اختراع دستگاه سنجش مواجهه فردي با نور و تنظيم ريتم سيركاردين (Setting The Circadian Rhythm Light Exposure Measurement Device:SCRLEMD) كه در زمينه پزشكي-مهندسي پزشكي-مهندسي كامپيوتر كاربرد دارد؛ براي حل مشكل تغيير ريتم سيركادين كه موجب عدم تمركز و دقت كافي و كاهش بازدهي كاركنان براي شغل هاي حساسي نظير پرستاران ، آتشنشان ها، پرسنل اورژانس و كارگران مشاغل حساس صنعتي مانند پالايشگاه ها ميگردد و خطا هاي حين كار را افزايش دهد.ساخته شده است. پروتوكول هاي سلامت جديد براي نوبت كاران بر ميزان مواجهه با نور در ساعات كاري و صبح روز بعد تاكيد دارد.با اين راه حل اختراع دستگاه سنجش مواجهه فردي با نور و تنظيم ريتم سيركاردين قابليت استفاده راحتي را براي كاربر به وجود مي آورد (قابليت نصب روي لباس ،يقه، پيشاني و..) كه مي توان با ثبت داده ها و تحليل ان ها به مطالعه در اين باره پرداخت. دستگاه امكان سنجش طيف نور را دارد و داده هاي را مي توان به دستگاه ديگري منتقل كرد. انجام گرديده است.هر كجا نياز به بررسي و تنظيم ريتم سيركادين باشد اين دستگاه مناسب مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.