نسخه آزمایشی

رابط رساننده دارو به بيماران با تهويه مكانيكي
delivery drug connector to patient with mechanical ventilation


تاریخ اظهارنامه: 1397/07/23

شماره ثبت : 98551
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/22
طبقه بندی بین المللی: A61J A61G


خلاصه اختراع :

اختراع نامبرده رابط رساننده دارو به بيماران با تهويه مكانيكيكه در زمينه تجهيزات پزشكي است .با توجه به اينكه رساندن دارو هاي تنفسي در بيماران انتوبه مشكلي است كه با آن مواجه ايم و اگر داروهاي تنفسي مانند اسپري ها را مستقيما به داخل لوله وارد كنيم امكان هدر رفتن دارو وجود دارد و همچنين دارو به قسمت هاي انتهايي ريه نميرسد و اگر از آمبوبگ و دميار جهت دارو رساني استفاده كنيم بخش قابل توجهي از دارو هدر ميرود همچنين ممكن است به علت عدم هماهنگي بين اسپري كردن دارو و استفاده از امبوبگ دارو به ديواره هاي دميار و مخاط بچسبد كه عوارضي را به دنبال دارد و دارو به صورت موثر به ريه ها نميرسد همچنين در حين دارو رساني بيمار از اكسيژن رساني محروم ميشود رابط رساننده دارو به بيماران با تهويه مكانيكيبا توجه به ساختاري كه در آن طراحي شده به صورت مستقيم به دستگاه تهويه مكانيكي متصل شده و با توجه به اينكه دستگاه با تنفس هاي بيمار هماهنگ شده دارو به صورت موثر به انتهاي ريه جهت تبادل ميرسد و به مخاط ها نميچسبد علاوه بر اينكه در حين دارو رساني بيمار از اكسيژن محروم نميشود .


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.