نسخه آزمایشی

سامانه مولد ترموالكتريكي دو مرحله اي ادغام شده با مواد تغيير فاز دهنده
Two-stage thermoelectric generator system integrated with phase change materials

شماره اظهارنامه: 139650140003014832

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/22

شماره ثبت : 98563
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/23
طبقه بندی بین المللی: F24D 11/02 H01L 35/02


خلاصه اختراع :

در سال هاي اخير ، مولد هاي ترموالكتريكي كه قابليت توليد مستقيم الكتريسيته از حرارت را دارند بعنوان يك دستگاه توليد انرژي الكتريكي بشدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. چالش بزرگ در حوزه تكنولوژي مولد هاي ترموالكتريكي بالا بردن توان توليدي و راندمان عملكردي آنها مي¬باشد. در حال حاضر راندمان اين مولد ها در كاربردهاي صنعتي زير 7 درصد مي باشد و به همين دليل بكارگيري اي مولد ها از لحاظ بهره وري توجيه چنداني ندارد. در اين اختراع، با بكارگيري دو مرحله اي مولد هاي ترموالكتريكي بطور همزمان دريك سيستم از يك سو و استفاده از مواد تغيير فاز دهنده از سوي ديگر، راندمان و توان توليدي سيستم را افزايش داده و همچنين زمان توليد الكتريسيته را براي مدت بيشتري پس از حذف منبع حرارتي بهبود بخشيد. در اين اختراع براي اولين بار بكارگيري مواد تغيير فاز دهنده در يك سيستم مولد ترموالكتريكي دو مرحله اي پيشنهاد گرديده و نمونه اوليه آن ساخته شده و مورد آزمايش قرار گرفته است. نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه سيستم اختراعي پيشنهاد شده نسبت به مولد هاي مشابه تك مرحله اي در شرايط كاركردي مشابه به ميزان حدود دو برابر ولتاژ الكتريكي توليد نمايد علاوه بر اين، نتايج بدست آمده در تست ها نشان مي¬دهند كه سيستم پيشنهادي قادر است حداقل 0.15 ولت ولتاژ را براي مدت 6500 ثانيه پس از حذف منبع حرارتي خارجي در سيستم توليد نمايد. از آنجا كه سيستم اختراعي ساخته شده تنها يك نمونه اوليه مي¬باشد، با طراحي بهينه سيستم و انتخاب نوع و مقدار مناسب مواد با توجه به شرايط كاركردي سيستم، مي¬توان مقدار ولتاژ و پتانسيل الكتريكي توليد شده را افزايش داد و آن را براي مدت طولاني تري حفظ نمود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.