نسخه آزمایشی

دستگاه اتوماتيك گل پاك كن زعفران


تاریخ اظهارنامه: 1397/09/12

شماره ثبت : 98575
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/24
طبقه بندی بین المللی: B07B


خلاصه اختراع :

برداشت گل زعفران به صورت دستي انجام مي‌گيرد. ودر كيسه هاي بزرگ حمل و به دست كارگران رسيده و به صورت دستي نيز كلاله از گلبرگ و ساقه جدا مي‌شود.اكثر كشاورزان اقدام به حمل فله‌اي و فشرده محصول مي‌نمايند كه اين امرموجب مي‌شود تا گل ها تحت فشار شكسته و يا له شوند. كه باعث كاهش كيفيت محصول نهايي مي‌شود. دستگاه گل پاك كن زعفران ، با توانايي فرآوري اتوماتيك يك تن گل بدون دخالت دست، در روز را داشته و علاوه بر كاهش هزينه ها ، باعث كاهش زماني پروسه شده ، از كاهش كيفيت محصول جلوگيري مينمايد،و با استقرار دستگاه در نزديكي مزرعه از سفرهاي بين شهري براي تحويل زعفران به مراكز گل پاك كن كاسته ميشود ( اين مهم ترين دغدغه زعفران كاران است).


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.