نسخه آزمایشی

ساخت جاذب آكوستيك با استفاده از برگ گياه يوكا
Acoustic absorption making by yucca leaves fibers (Y. Gloriosa)شماره ثبت : 98587
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/25
طبقه بندی بین المللی: A01N 65/34


خلاصه اختراع :

آلودگي صوتي، يكي از تهديدات اصلي در جوامع بشري محسوب شده و مي‌تواند بر روي كيفيت زندگي، ميزان بهره¬وري، سلامت جسمي و روان‌شناختي افراد و همچنين بر ميزان طول عمر سازه‌ها اثرگذار باشد. اين معضل را مي‌توان به‌وسيله نصب جاذب‌هاي آكوستيكي ساخته‌شده از مواد متخلخل مانند الياف طبيعي كنترل كرد. استفاده از الياف طبيعي به عنوان مواد متخلل در ساخت جاذب‌هاي صوتي به علت دارا بودن ويژگي‌هاي مانند زيست‌تخريب‌پذيربودن، وزن سبك، چگالي كم، مقاومت الكتريكي بالا، استحكام ويژه قابل‌قبول، عدم ايجاد آثار التهابي روي پوست، قيمت مناسب و غير سمي بودن به عنوان يك "فرآيند سبز" (فرآيند دوستدار محيط زيست) توجه زيادي را به خود اختصاص داده است. از طرفي، به دليل نگراني¬هاي روزافزون در مورد مسائل ايمني و سلامتي انسان، افزايش گازهاي گلخانه‌اي به دليل انتشار گازهاي كربن دي‌اكسيد و حجم عظيم ضايعات و زباله‌هاي توليدي حاصل از الياف مصنوعي، و عدم زيست تخريب پذيري الياف مصنوعي و مشكلات محيط‌زيستي، به عنوان يك جايگزين مناسب براي الياف مصنوعي تلقي مي‌شوند. جاذب‌هاي آكوستيكي ساخته شده از الياف به دليل داشتن شبكه‌هايي از حفره‌هاي به‌هم‌پيوسته، در هنگام اندركنش موج صوتي با ديواره‌هاي آن‌ها، انرژي صوتي را به انرژي حرارتي تغيير مي‌دهند و در بسياري از مطالعات نتايج مطلوب‌تري در زمينه جذب آكوستيكي نسبت به الياف مصنوعي از خود نشان داده اند. در همين‌راستا نياز مبرم كنترل صدا در محيط‌هاي شغلي و ساختماني با استفاده از الياف طبيعي، به عنوان يك راهكار قابل قبول از منظر صرفه اقتصادي و زيست محيطي ويك جايگزين مناسب براي الياف مصنوعي، بيش از پيش احساس مي‌شود.براين اساس، اختراع حاضر با هدف ساخت جاذب‌هاي آكوستيكي از الياف طبيعي گياه يوكا صورت پذيرفت. به‌طوريكه بررسي رفتارهاي آكوستيكي، حرارتي و مكانيكي اين جاذب (الياف يوكا) نتايج مطلوبي را نيز نشان داد. جهت ساخت اين جاذب، برگ گياه يوكا از نواحي اطراف تهران تهيه شد. سپس استخراج الياف يوكا توسط روش سنتي (استفاده از چوب با سطح اصطكاك زياد) صورت گرفت. پس از استخراج الياف و تبديل ان به قطعات كوتاه‌هتر (طول كمتر)، فرآيند اصلاح شيميايي با غوطه‌ورسازي الياف يوكا در NaOH (ساخت شركت مرك)، جهت بهبود ويژگي‌هاي صوتي، حرارتي و فيزيكي الياف يوكا انجام شد. پس از آبكشي و خسك كردن لياف


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.