نسخه آزمایشی

موتور دبليو شكل 12 سيلندر با شاتون هاي بلند و كوتاه
Engine w Shape 12 Cylinder car whit Connecting rods Short And long


تاریخ اظهارنامه: 1396/03/10

شماره ثبت : 98591
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/25
طبقه بندی بین المللی: B60K 6/00 F01B 29/00


خلاصه اختراع :

موتور دبليو شكل با شاتون بلند و كوتاه باعث ميشود كه كورس پيستون متفاوتي داشته باشيم به عبارت ديگر يعني ادغام دو موتور شاتون كوتاه و بلند كه به شكل دبليو در آمده است.شاتون هاي كوتاه براي سرعتي بودن و شاتون هاي بلند براي قدرتي بودن موتور در نظر گرفته شده است.همه موتور هاي ساخته شده يا داراي شاتون كوتاه ويا داراي شاتون بلند هستند كه هر يك مزاياي خود را دارد اما با اين طراحي موتور ميتوان از مزيت هر دو موتور در يك موتور به صورت يكجا استفاده كرد. طرح اين خنك كاري به وسيله هوا كه روي بدنه ي سيلندر قرار دارد اين نگراني به حداقل رسيده است.موتور در صنعت خودرو سازي و بر روي خودرو هاي خاص سبك و برخي از خودرو هاي مسابقه اي قابل اجرا ميباشد. نصب اين موتور بر روي ماشين مسابقه اي عادي ميسر نيست به دليل شتاب و قدرت فراوان موتور بايد طراحان ايروديناميك خاصي براي بدنه خودرو طراحي كنند.موتورهاي دبليو شكل داراي حرارت بسيار زيادي هستند اما در اين طرح با افزايش شيار هاي خنك كاري به وسيله هوا كه روي بدنه ي سيلندر قرار دارد اين نگراني به حداقل رسيده است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.