نسخه آزمایشی

دستگاه چاپ فلكسوي بدون مكث چندرنگ و رول به رول بدون نياز به تعويض سيلندر كليشه
Multi-color Roll-Roll Lapse-free Flexography Printing Set, without Cylinder Replacement

شماره اظهارنامه: 139750140003006106

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/26
مخترع/مخترعان: سعيد غفوري ورزنه

شماره ثبت : 98238
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/18
طبقه بندی بین المللی: B41F 13/34


خلاصه اختراع :

در دستگاه هاي چاپ فلكسوي موجود، به سيلندرهاي متعددي جهت مقادير مختلف طول چاپ نياز است. از اين رو، جهت انجام چاپ با طول هاي متفاوت، نيازمند يك بانك سيلندر به ازاء هر رنگ مي باشد كه نه تنها هزينه آن در برخي موارد حتي از قيمت اوليه دستگاه نيز بالاتر مي رود، بلكه زمان زيادي را جهت تعويض و از سويي فضاي نسبتاً زيادي را نيز جهت انبار اشغال مي كند. همچنين در دستگاه هاي چاپ موجود، چرخش سيلندر با تغيير سرعت (مكث) در هر سيكل (چاپ) همراه است كه اين توقف لحظه اي سيلندر منجر به دو رنگي چاپ نهايي مي گردد. دستگاه حاضر به دليل بهره گيري از تنها يك سيلندر چاپ و سرعت يكنواخت، از سويي مشكلات مربوط به تعويض سيلندر (دنده زني، انبارسازي، زمان و نيروي انساني لازم و ...) جهت طول هاي مختلف چاپ را مرتفع نموده و از هزينه هاي مربوطه مي كاهد و از سوي ديگر با حركت ممتد و يكنواخت سيلندر، دو رنگي و سايه چاپ نهايي را حذف نموده و كيفيت آنرا افزايش مي دهد. همچنين با كاهش زمان آماده سازي چاپ، موجب افزايش بازدهي دستگاه مي گردد. از سوي ديگر، بدليل عدم نياز به تعويض سيلندر، در چاپ هاي با تيراژ كم نيز داراي توجيه اقتصادي مي باشد. دستگاه اختراع حاضر بدليل بهره گيري از دقت بالا در چاپ، امكان انجام چاپ بر روي رول هاي از قبل چاپ دار را نيز مهيا نموده است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.