نسخه آزمایشی

فرآيندي براي حذف تركيبات سولفور از يك گاز با مراحل هيدروژناسيون و اكسيداسيون مستقيم
PROCESS FOR REMOVING SULFUR COMPOUNDS FROM A GAS WITH HYDROGENATION AND DIRECT OXIDATION STEPS

شماره اظهارنامه: 139650140003007127
مالک/مالکان: شركت پروزرنات PROSERNAT

نوع شخص حقوقي:سهامي عام شماره ثبت: 315251330


تاریخ اظهارنامه: 1396/06/20
مخترع/مخترعان: بينويت مارس Benoit MARES

شماره ثبت : 98596
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/29
طبقه بندی بین المللی: C01B 17/04 B01D 53/86


خلاصه اختراع :

اين اختراع فرآيندي است براي حذف گوگرد از يك گاز حاوي تركيبات سولفور به شكل H2S، SO2، COS، CS2 و ... به مقدار حداكثر 15% وزن؛ اين اختراع مشخصاً مربوط است به گازهاي ساطع شونده از فرآيند كلاوس/Claus. فرآيند شامل يك مرحله هيدروژناسيون اول تركيبات سولفور به H2S مي شود، از گاز هيدروژناسيون براي بازسازي يك بستر غير فعال كاتاليزورِ اكسيداسيون استفاده مي شود، و هر دو در دماي بين 500- 200 درجه سانتي گراد انجام مي شود. پس از حذف گوگرد، گاز باقيمانده وارد يك مرحله هيدروژناسيون دوم و سپس يك مرحله اكسيداسيون مستقيم مي شود، مرحله مذكور زير نقطه شبنم گوگرد انجام مي شود، تا به اين ترتيب امكان محدود كردن گوگرد تشكيل شده در كاتاليزور فراهم شود. در يك توصيف ارجح، فرآيند در حداقل 2 راكتور مشابه انجام مي شود، هر راكتور داراي يك بستر كاتاليزور هيدروژناسيون است (كه با توجه به جريان گاز) يك بستر كاتاليزور اكسيداسيون مستقيم حاوي يك مبدل حرارتي نيز در پي آن قرار دارد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.