شماره اظهارنامه: 139650140003003537

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/29
شماره ثبت : 104644
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1400/03/24
طبقه بندی بین المللی: E02D 1/02 G01N 3/00

خلاصه اختراع : پارامترهاي خاك يكي از مهم‌ترين و بنيادي‌ترين مسئله در علم مكانيك خاك درزمينه كشاورزي دقيق و مديريت عبور و مرور ادوات و ماشين‌ها بر روي خاك است. زمين شامل، مواد(خاك، آب و پوشش گياهي) و همچنين هندسه سطح(topography) است. و توانايي زمين براي حمايت و ارائه كشش براي عمليات خودرو را توانايي ترافيك(trafcability )گويند.در مطالعات توانايي ترافيك رابطه بين وسيله نقليه و مواد سطح خاك را بر اساس خواص مكانيكي خاك را برسي مي‌كند. كه در اينجا ضرايب خواص مكانيكي براي پيش‌بيني عملكرد جاده‌اي،تواني ترافيكي و تغير شكل خاك (تراكم،فحليت) كه ناشي از حركت و عبور وسيله نقليه موردنياز است.كه زمينه مكانيك كشش خودرو و پتانسيل مزرعه‌اي علاقه زيادي را براي توصيف مطالعات و توسعه ابزاري‌هاي خوب و دقيق را ايجاد كرده است. پارامترهاي مقاومت برش خاك به‌عنوان اساس توسعه مكانيك خاك كه برگرفته از كارCoulomb 1973))است. ماشين‌آلات غير جاده‌اي (اسفالت نشده) باعث ايجاد تنش ديناميكي(پويايي) نسبتاً بالاي به خاك‌هاي سست و فشرده مي‌شود Reece 1977)). كه اين فشار (تنش‌ها) در نرخ بالايي صورت مي‌گيرد. و پيش‌بيني حالت‌هاي فشار براي هر يك از ماشين‌هاي غير جاده‌اي توسط نظريه‌هاي سنتي مكانيكي خاك به‌اندازه كافي قابل پيش‌بيني نيست،بنابراين براي مطالعه هر سيستم ماشين غير جاده‌اي مقدار پارامترهاي مكانيك خاك ضروري است. مقاومت به نفوذ خاك و تنش برشي در بين پارامترهاي خاك پارامتري هستند،كه از طرفي با محدود كردن پتانسيل مزرعه‌اي بر رشد گياه و از طرف ديگر با محدود كردن پتانسيل كششي بر قابليت حركت وسيله نقليه اثر مي‌گذارد(Bowen, ARKIN et al. 1981). در اين تحقيق هدف به طراحي و ساخت اين سامانه پرداختيم كه اساس كار با اين سامانه بر اين است، از طريق روابط فشار- نشست كه يكي از شناخته‌شده‌ترين روش‌ها براي تعيين پارامترهاي خاك و سنجش قابليت حركتي وسيله نقليه توسط بكر ارائه‌شده است ،پارامترهاي مكانيكي خاك kc، kφ و n به كمك اين دستگاه اندازه‌گيري مي‌شوند.و همچنين دستگاه قابليت اندازه‌گيري شاخص مخروطيCI را دارا است. سامانه اندازه‌گيري خواص مكانيكي شامل بخشهاي مكانيكي والكتريكي و الكترونيكي است. بخش‌ مكانيكي: متشكل از شاسي، گيربكس، چرخ‌دنده شانه‌اي، پوسته و شفت جك يك‌طرفه و قاب چرخ‌دنده شانه‌اي و پروب‌هاي آزمايش است. نحوه عمل كرد دستگاه به اين صورت است، كه توسط مكانيسم چرخ‌دنده شانه‌اي حركت دوراني از گيربكس را به حركت خطي مي‌كند. از اين حركت عمودي براي اعمال بار بر روي پروب‌هاي آزمايشي انجام مي‌شود.از گيربكس و الكتروموتور مورداستفاده جهت ايجاد سرعت‌هاي مختلف استفاده مي‌شود. بخش الكتريكي و الكترونيكي: اين بخش شامل الكتروموتور، ديتالاگر، لودسل، اينورتور، خط‌كش ديجيتال كه براي كنترل ابزار الكترونيكي، سنجش داده‌ها، پردازش و ثبت داده‌هاي اندازه‌گيري به كار مي‌روند. همچنين براي ارزيابي كار دستگاه و شكل و طرح صفحات برگزاري مورداستفاده از استانداردهاي ، آزمايش‌هاي عملي و مقالات در اين زمينه استفاده ‌شود، تا مقدار درستي و صحت اندازه‌گيري آن برسي شود. دستگاه ارائه‌شده داراي تفاوتهاي زيادي نسبت به طرح‌هاي داخلي و خارجي دارد. سامانه اندازه‌گيري پيش‌بيني‌شده دو كار اصلي را انجام مي‌دهد، 1-اندازه‌گيري نسبت جابه‌جايي نسبت به زمان،2- اندازه‌گيري نسبت نيروي عمودي نسبت به زمان،درواقع اين سامانه براي رصد كردن اتفاقات عمودي ابزارهاي درگير با خاك مورداستفاده قرار مي‌گيرد..بيشتر كارهاي نظري انجام‌شده در مكانيك خاك‌هاي كشاورزي اغلب با آزمودن‌هاي آزمايشگاهي و انبار خاك انجام مي‌شود، و اين دستگاه قابليت را براي محققين و دانشجوها در اين زمينه فراهم مي‌سازد كه كارهاي تحقيقات خود را به‌طور عملي و با كمترين زمان و هزينه انجام دهند. اين دستگاه براي مطالعات در مكانيك خاك خودرو توسعه داده شد. سيستم طراحي‌شده براي اندازه‌گيري خواص مكانيكي خاك به‌طور كه در تعداد داده‌برداري محدوديتي نداشته باشد، داده‌ها را براي تحليل بازيابي كرد و قابليت اتصال پروب‌هاي مختلف باشد. ويكي از علت‌هاي استفاده از الكتروموتور اين است امكان ايجاد سطوحي مختلفي از بار و سرعت نفوذ را ايجاد كه در كارهاي تحقيقاتي كه قابل تغير بودن اين پارامترها مهم و تأثير آن‌ها را برسي كرد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/YRVz2pRVv

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...