نسخه آزمایشی

نيروگاه خورشيدي شناور مجهز به سيستم تعقيب كننده سمت - ارتفاع
Floating solar power plant using azimuth-altitude tracking system

شماره اظهارنامه: 139750140003005700
مالک/مالکان: آقاي بهرام صابري

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/14
مخترع/مخترعان: بهرام صابري

شماره ثبت : 98636
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/03/01
طبقه بندی بین المللی: H01L 31/02 H02S 20/00


خلاصه اختراع :

نيروگاه خورشيدي شناور مجهز به سيستم تعقيب كننده سمت - ارتفاع اختراعي در زمينه نيروگاههاي فتوولتاييك بوده و به منظور افزايش انرژي الكتريكي توليدي ارائه شده است. با توجه به بازدهي كم سلولهاي فتوولتاييك و چگالي كم انرژي خورشيد، نيروگاههاي فتوولتاييك نياز به زمين وسيع دارند كه براي حل اين مشكل ساخت اين نيروگاهها بصورت شناور روي آب پيشنهاد گرديده است اما در حال حاضر عمده نيروگاههاي خورشيدي شناور از ساختار ثابت براي نصب پانلهاي خورشيدي استفاده مي نمايند كه باعث كاهش راندمان سيستم مي گردد. در اختراع حاضر روشي براي پياده سازي تعقيب كننده هاي دو محوره سمت- ارتفاع در نيروگاههاي خورشيدي شناور ارائه شده است كه مي تواند صفحات فتوولتاييك را در طول روز و فصول مختلف سال روبروي آفتاب قرار داده و منجر به افزايش برق توليدي گردد. كاربرد اصلي اين اختراع در افزايش توليد برق و همچنين كاهش تبخير آب مي باشد. ساير ويژگيهاي تكنيكي اين اختراع عبارتند از: عدم نياز به زمين و فونداسيون ثابت، تجميع سيستم تنظيم زاويه سمت، تجميع سيستم تنظيم زاويه ارتفاع و همچنين تجميع سيستم موقعيت ياب خورشيدي (تجميع اين سيستمها موجب كاهش هزينه طراحي، ساخت و نگهداري سيستم مي شود)، كاركرد مناسب سيستم در صورت تغيير ارتفاع آب و سهولت تميزكاري صفحات خورشيدي.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.