نسخه آزمایشی

تهيه،مشخصه يابي و بررسي فعاليت ضد باكتري نانوكامپوزيت Fe3O4/TEOS-APTES/Ag@TiO2


تاریخ اظهارنامه: 1395/05/10

شماره ثبت : 98244
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/18
طبقه بندی بین المللی: C01G 5/00 B82Y 30/00


خلاصه اختراع :

تهيه، مشخصه¬يابي و بررسي فعاليت ضدباكتري نانوكامپوزيتFe3O4/TEOS-TPS/Ag@TiO2 در اين اختراع جهت تصفيه بهتر آب صورت گرفته، لذا امروزه با توجه به افزايش روزافزون جمعيت و خشك سالي دسترسي به آب شيرين با محدوديت روبرو گرديده و به يك چالش بزرگ در سرتاسر جهان تبديل شده است. در گذشته تحقيقات بسياري بر روي انواع آنتي¬بيوتيك¬ها انجام گرفته ولي امروزه بدليل ناپايداري شيميايي، فراريت و ظهور اثرات جانبي استفاده از اين تركيبات به شدت محدود شده است. در دهه گذشته ظهور علم و فناوري نانو، موجب افزايش خاصيت باكتري زدايي ذرات گرديده و در اين بين نانوذرات نقره پركاربردترين نانوذره با خاصيت ضدباكتريايي است. استفاده از Ag@TiO2 بصورت ساختار هسته-پوسته باعث افزايش چشم-گير خاصيت ضدباكتريايي مي¬شود و وجود زمينه پليمري در نانو كامپوزيت¬هاي چند جزئي موجب بهبود اين خاصيت شده است. وجود هسته مغناطيسيFe3O4 در كنار پليمر TEOS-TPS با Ag@TiO2 نشانده شده بر روي اين تركيبات(شكل5) نوآوري كار انجام شده مي¬باشد كه اين هسته وظيفه انتقال و هدايت ذرات ضدباكتري را دارد. انجام تست ديسك نفوذي (شكل1) افزايش خاصيت ضدباكتري اين نانوكامپوزيت سه جزئي را تاييد و آناليزهاي XRD (شكل2) و FTIR (شكل3) حضور Ag، TiO2،Fe3O4 و پليمر TEOS-TPS را تصديق و تست VSM (شكل4) خاصيت مغناطيسي كل تركيب را خاطر نشان شد


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.