نسخه آزمایشی

دستگاه ديجيتالي تست نشتي خطوط گاز شهري
Digital leak test machine for urban gas pipelines

شماره اظهارنامه: 139750140003005774

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/16
مخترع/مخترعان: سيدمحمد عطاران

شماره ثبت : 98707
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/03/18
طبقه بندی بین المللی: G01M 3/02 G01M 3/00


خلاصه اختراع :

پس از ساخت شبكه هاي حامل سيالات تحت فشار مخصوصا سيالات خطر آفرين مانند شبكه¬ي لوله كشي گاز، حصول اطمينان از عدم نشتي شبكه حائز اهميت مي¬باشد. در حال حاضر انجام تست نشتي خطوط گاز به وسيله¬ي دستگاه¬ اندازه¬گيري مكانيكي(DWT (Dead Weight Tester انجام مي¬گيرد كه مشكلات بسياري از جمله: حمل و نقل و نصب دشوار دستگاه به دليل متعلقات فراوان و وزن و حجم زياد دستگاه، عدم بازخواني داده هاي دريافتي در صورت ايجاد لرزش در محل انجام آزمايش، سختي در قرائت و يادداشت داده¬ها به دليل استفاده از ابزارآلات مكانيكي، امنيت كم حين اجراي آزمايش، امكان تقلب و دستكاري در داده¬هاي آزمايش به دليل نحوه قرائت داده¬ها و هزينه و حدر رفت بسيار نيروي انساني به دليل مراجعه 2 ساعت يكبار جهت قرائت داده ها ميباشد. دستگاه ديجيتالي تست نشتي خطوط گاز شهري با تبديل مقادير فشار و دماي آنالوگ به ديجيتال در واحد پردازشگر صنعتي و ضبط و ارسال داده به مركز بصورت تله¬متري، با رفع مشكلات فوق الذكر جايگزين بهينه اي براي دستگاه مكانيكيDWT مي باشد. دستگاه ديجيتالي تست نشتي خطوط گاز شهري در تست نشتي شبكه هاي تحت فشار انواع سيال در خطوط نفت، گاز و ساختماني مورد استفاده قرار ميگيرد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.