نسخه آزمایشی

ساخت دستگاه جوشكاري اغتشاشي اصطكاكي آلياژهاي آلومينيوم با قابليت پرتابل

شماره اظهارنامه: 139750140003006353

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/02

شماره ثبت : 98741
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/03/20
طبقه بندی بین المللی: B23K 20/12 B23K 20/00


خلاصه اختراع :

در اين اختراع، دستگاهي براي جوشكاري ورق هاي آلومينيومي طراحي و ساخته شد كه بر مبناي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي عمل مي نمايد. خواص شكست و خستگي در قطعات از جنس AL2024-T351 جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي و همچنين تأثير پارامترهاي جوشكاري بر اين خواص به صورت عددي مورد بررسي قرار گرفته و نتايج به دست آمده با نتايج تجربي مقايسه شده است. شبيه سازي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي به روش حرارتي بوده و محاسبه ميزان حرارت ورودي در فرآيند جوشكاري و همچنين تعريف شرايط مرزي و خواص حرارتي مواد منطبق با روش تجربي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي مي باشد. پس از پايان فرآيند جوشكاري، ورق هاي جوشكاري شده به صورت نمونه هاي استاندارد درآمده، سپس تست هاي پسماند و چقرمگي شكست در ورق ها و همچنين تأثير سرعت جوشكاري بر آنها مطالعه شده است. در مرحله بعد با شبيه سازي فرايند خستگي، رشد ترك در نمونه هاي جوشكاري بررسي شده و با استخراج منحني نرخ رشد ترك براي نمونه هاي متفاوت، تأثير سرعت ابزار بر رشد ترك خستگي مورد بررسي قرار گرفت. اين نتايج به انتخاب بهترين پارمترها براي انجام جوشي مطمئن و با كيفيت منجر شد و دستگاه بر مبناي اين شرايط ساخته شد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.