نسخه آزمایشی

توليد دي آلكيل پراكسي دي كربنات ها با استفاده از ميكروراكتور با انتخاب پذيري بالا در شرايط ايمن

شماره اظهارنامه: 139750140003007987
مالک/مالکان: شركت ملي صنايع پتروشيمي

نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 9614


تاریخ اظهارنامه: 1397/09/24
شماره ثبت : 98762
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/03/21
طبقه بندی بین المللی: C08F 4/32 C08F 4/34 C08F 4/38


خلاصه اختراع :

همانطور كه اشاره شد در اختراع حاضر توليد دي الكيل پراكسي دي كربنات ها به ويژه دي آلكيل پروكسيدهاي جامد در ميكروراكتور از واكنش آلكيل كلروفرمات با آب اكسيژنه و هيدروكسيد پتاسيم در حضور عوامل فعال سطحي و با استفاده از كمك حلال انجام مي‌شود. هيدروكسيد پتاسيم 30 درصد بعنوان كاتاليست واكنش استفاده مي‌گردد. حدود 50 درصد حجمي آب و 20درصد حجمي اتانول به عنوان كمك حلال و 4/1 درصد وزني Tween80 به عنوان عامل فعال سطحي به مخلوط هيدروكسيد پتاسيم و آب اكسيژنه اضافه مي‌گردد. 35/0 درصد وزني Span20 نيز به عنوان عامل فعال سطحي به آلكيل كلروفرمات اضافه مي‌گردد. مخلوطهاي آبي و آلي به صورت جداگانه با دبي هاي ورودي متفاوت از وروديهاي مشخص وارد ميكروراكتور مي‌شوند. Tween80 و Span20 با نسبتهاي 1 تا 4 ترجيحا 5/3-4 مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با توجه به كاربرد اين عوامل فعال سطحي در پليمريزاسيون پلي‌وينيل كلريد نيازي به جداسازي آنها از محصول نهايي وجود ندارد. دماي واكنش از ابتدا تا به انتها واكنش بين 60-50، ترجيحا 55-52 درجه مي باشد. مخلوط سوسپانسيون كه حاوي محصول جامد سفيد رنگ مي‌باشد از ميكروراكتور به راكتور با دماي 7-10 درجه سانتيگراد مجهز به PH متر وارد مي‌شود و PH مخلوط با اسيد هيدروكلريك 2 درصد در حدود 7-8 ثابت نگه داشته مي‌شود. درنهايت محصول با آب مقطر شستشو داده مي‌شود و به كمك روش سانتريفيوژ جداسازي مي‌گردد و در دماي 25 درجه سانتيگراد در خلا خشك مي‌شود. خلوص ماده توليدي بالاي 5/99 درصد مي باشد و راندمان توليد ماده 98 درصد مي باشد. CH3-(CH2)15-O-CO-O-O-CO-O-(CH2)15-CH3 + NaCl + 2H2O → CH3-(CH2)15-O-CO-Cl + 2NaOH + H2O2

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/W9INKO21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع