نسخه آزمایشی

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/22
شماره ثبت : 98824
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/03/22
طبقه بندی بین المللی: H04W 76/25 B23K 11/22 C04B 111/21


خلاصه اختراع :

اختراع حاضر در خصوص توليد يك زير ردۀ سلوليT-ALL مقاوم به درمان متعاقب تيمار با متوتركسات مي باشد. اين اختراع در زمينه بيولوژي تومور و پزشكي سرطان/ ردۀ سلولي انساني، به ويژه سرطان خون لنفوبلاستي حاد (ALL) نوعT كودكان و مقاومت دارويي چند گانه است كه به عنوان مهم¬ترين عامل شكست درمان در اين بيماري مطرح مي باشد. ردۀ سلولي مقاوم به درمان كه داراي مقاومت دارويي چند گانه مي باشد كاراترين مدل ex vivo جهت پژوهش هاي بيولوژيك بوده و امكان انجام مطالعات پايه را در جهت رفع اين معضل و بهبود درمان، فراهم مي نمايد. زير ردۀ سلولي R-CCRF-CEM/MVCD از طريق تيمار ردۀ CCRF-CEM با افزايش تدريجي غلظت متوتروكسات، از 5 نانو مولار تا 56/2 ميكرومولار به ازاي هر 105×5 سلول و افزايش دو برابري غلظت دارو در هر مرحله، ايجاد، ساير مشخصات سلولي از قبيل مرفولوژي سلولي، منحني رشد و پروفايل بياني ژن هاي مقاومت دارويي بررسي و مقاومت دارويي نسبت به ساير داروهاي شيمي درماني از قبيل سايتارابين، دگزامتازون، وينكريستين و دوكسوروبيسين تعيين شد. نتايج حاصله نشان داد كه ردۀ حاصله به متوتركسات، وينكريستين، سايتارابين و دگزامتازون، داراي مقاومت دارويي چند گانه با شاخص مقاومت، به ترتيب، 2500، 10، 25/6 و 3/2 مي باشد.زير ردۀ سلولي R-CCRF-CEM/MVCD، تنها زير ردۀ سلولي لوسميك داراي مقاومت دارويي چند گانه به داروهاي پركاربرد شيمي درماني متوتركسات، وينكريستين ، سايتارابين و دگزامتازون متعاقب تيمار با متوتركسات است.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/m9OKxOZjE

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...