نسخه آزمایشی

تهيه ارزيابي in vitro دوكسوروبيسين بارگذاري شده درنانوذرات مغناطيسي باپوشش فيزيكي پليمربراي درمان سرطان ريه

شماره اظهارنامه: 390070702

تاریخ اظهارنامه: 1390/07/23
مخترع/مخترعان: ابوالفضل اكبرزاده
شماره ثبت : 78456
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1390/07/23
طبقه بندی بین المللی:


خلاصه اختراع :

تهيه ارزيابي in vitro دوكسوروبيسين بارگذاري شده درنانوذرات مغناطيسي باپوشش فيزيكي پليمربراي درمان سرطان ريه نانوذرات سوپر پارامغناطيسي اكسيد آهن SPIONs مواد جذبي و جالبيهستند كه به طور گسترده در پزشكي براي دارو رساني ، تصوري برداري تشخيصي و كابرد هاي درماني استفاده مي شوند. در مطالعه ما ، نانوذرات سوپرمغناطيسي اكسيد آهن و دوكسوروبيسين هيدرو كلرايد ضد سرطان (DOX.HCI) با هدف دماني در نانوپارتيكل هاي PLGA-PEG انكپسوله شدند. يك سري از كوپليمر هاي PLGA-PEG به وسيله ي پليمريزاسيون حلقه گشاي L،D لاكتيد و گليكوليد با وزن مولكولي مختلف پلي اتيلن گليكول به عنوان آغازگر (2000،3000،4000) سنتز شدند. خواص اين گوپليمر ها به وسيله ي طيف نجي H-NMR ، طيف سنجي مادون قرمز (FT-IR) ،گرماسنجي روبشي افتراقي (DSC) و كروماتوگرافي نفوذ ژل (GPC) كاراكتيزه شدند. كاراي انكپسولاسيون دوكسوروبيسين براي كوپليمر هاي دو دسته اي PLGA-PEG2000 ، 69.5% و PLGA-PEG3000 73% كمتر بود. اما كوپليمر دو دسته PLGA-PEG4000، 78%به مقدار زيادي افزايش يافته است، كيتينگ و سرعت رهش دارو و كنترل شد. بخ علاوه ذرات بدست آمده بوسيله ي پراش اشعه ي ايكس XRD ميكروسكوپ هاي الكتورن هاي روبشي SEM ، طيف سنجي مادون قرمز FT-IR و مغناطيس سنجي ارتعاشي نمونه VSM كاراكتيزه شند. تست سميت In-vitro (MTT assay) نشا داد كه اين نانو ذرات مغناطيسي سميتي ندارندو زيست سازگارند،مفهوم آن اين است كه داراي پتانسيل براي كاربرد بيومديكال هستند. همچنين IC50 دوكسوربيسين بارگذاري شده در نانو ذرات مغناطيسي اصلاح سحي شده با پليمر ها بر روي سل لاين سرطان ريه A549 نشان داد كه آن ها وابسته به زمان هستند

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/6U2TTZ21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع