نسخه آزمایشی

دستگاه آزمون سايش پين روي ديسك دما بالا (300 درجه سانتيگراد) در محيط روانكاري
High-Temperature (300 °C) Pin-On-Disc Wear Test Machine in Lubricated Environment


تاریخ اظهارنامه: 1397/11/23

شماره ثبت : 98830
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/11/23
طبقه بندی بین المللی: G01N 3/00


خلاصه اختراع :

سايش در سطوح آزاد و براده ابزارآلات برشي از مهم¬ترين عوامل اتمام عمر ابزار و يكي از پارامتر¬هاي افزايش قيمت تمام¬شده قطعات مي¬باشد. پژوهش¬هايي كه سبب كاهش سايش ابزار و يا ارائه پوشش¬هاي مقاوم به سايش مي¬شوند به طور غير مستقيم سبب كاهش هزينه توليد و در نهايت كاهش قيمت تمام شده قطعات خواهد شد. اولين قدم به منظور بررسي خواص سايشي اين اجزا، دستگاه آزموني است كه تا حد ممكن شرايط واقعي را شبيه¬سازي و آزمون را تحت اين شرايط اجرا كند. دستگاه¬¬هاي آزمون سايش به لحاظ نوع حركت، عدم فراهم آوردن شرايط واقعي كاركرد، عدم استفاده از هندسه واقعي و پارامتر¬ اشتباه، مناسب بررسي خواص سايشي ابزارآلات ساخت نبوده اين دستگاه با قابليت كاركرد در دماي بالا (تا حداكثر 300 درجه سانتيگراد)، نيرو نسبتا بالا و محيط روانكاري (هرگونه روانكار خنثي)، جهت استفاده در اين بخش طراحي و مشكلات مرتبط با ساير دستگاه را حل كرده است. با توجه پيشرفت صنعت اين دستگاه مي¬توان در بخش¬هاي مختلف شركت¬هاي توليدي از جمله مراكز توليد ابزارآلات ماشينكاري، مراكز آموزشي و بخش¬هاي تحقيق و توسعه شركت¬هاي توليدي جهت مشخصه¬يابي پديده سايش، بررسي پوشش¬ها و مواد استفاده شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.