نسخه آزمایشی

دستگاه براي اندازه گيري كمي و كيفي تركيبات فرار تنفس
Device for quantitative and qualitative analyzing of exhalation gases


تاریخ اظهارنامه: 1397/02/09

شماره ثبت : 98859
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/04
طبقه بندی بین المللی: A61B 5/08 A61B 10/00


خلاصه اختراع :

در اين اختراع يك ابزار ساده، موثر و ارزان ميكرواستخراج فاز جامد ديناميك بر مبناي ابزار سوزن پرشده Dynamic-Cooling reinforced INCAT (DCR-INCT) جفت شده با دستگاه كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي (GC-MS) براي اندازه گيري كمي و كيفي گازها و تركيبات فرار تنفس معرفي و بهينه شده است. تركيبات شيميايي موجود در تنفس انسان مانند اثر انگشت مي باشد و هر فردي الگوي تنفسي مخصوص به خود را دارد. يروفايل تنفسي هر فردي اطلاعات مفيدي از فعاليت بيولوژيكي بدن مي دهد. بنابراين با بررسي مولكول هاي شيميايي موجود در تنفس مي توان از وضعيت جسماني و سلامتي فرد اطلاعات مناسبي كسب كرد. اختراع حاضر يك INCAT با جاذب نانو كامپوزيت گرافن سولفونه شده/پلي آنيلين (Sulf-G/PANI)، پر شد و براي گيراندازي و مولكول هاي بازدم استفاده شد. بازدم افراد توسط دميدن در يك ظرف مخصوص جمع آوري شده و توسط روش DCR-INCT-GC-MS آناليز مي شود و پروفايل تنفسي اوليه ثبت مي شود. در آزمايشات بعدي تغيير پروفايل تنفسي فرد نشانه احتمال بروز بيماري خواهد بود. سيستم پيشنهادي غير تهاجمي و سريع بوده و حد تشخيص بسيار پايين (قدرت پيش تغليظ بالا) دارد. از طرفي زمان آناليز آن در مقايسه با روشهاي مشابه بسيار زودتر مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.