نسخه آزمایشی

نانوفيلتر مخصوص آمبوبگ هاي ضد گاز شيميايي با قابليت تخليص اكسيژن و تحريك در تنفس– (تكميل اختراع ثبت شده به شماره : 95417)
Nano-filter construction for Ambu-bages with Anti-chemical gas properties and the capability of O2 purification and breathing Stimulant (Completion of the registered patent with number : 95417)

شماره اظهارنامه: 139750140003002330

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/18
مخترع/مخترعان: اميد فاني مكي

شماره ثبت : 98270
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/19
طبقه بندی بین المللی: A61M 16/08 B82Y 30/00


خلاصه اختراع :

نانوفيلتر مخصوص آمبوبگ هاي نظامي طراحي شده بواسطه اين اختراع، داراي قابليت هايي نظير؛ تخليص اكسيژن و توليد گازهاي مفيد تنفسي بدون استفاده از كپسول اكسيژن مي باشد. زمينه ي فني اختراع : تجهيزات پزشكي و صنايع دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي باشد. مهمترين مشكل فني : در هنگام استفاده از آمبوبگ در مناطق عملياتي و شرايط اورژانسي عبارت است از : 1) مشكل بودن حمل كپسول اكسيژن همراه آمبوبگ هاي معمول و 2) ورود هواي كثيف و حاوي گازهاي مضر و آلوده به ريه فرد مصدوم در مناطق عملياتي حين انجام عمليات تنفس مصنوعي بوسيله آمبوبگ هاي معمول. راه حل : طراحي و ساخت نانوفيلتر مخصوص آمبوبگ هاي نظامي با قابليت تخليص اكسيژن و توليد گازهاي مفيد تنفسي در محيط بسته، بوسيله نانوفيلتر 6 لايه مخصوص تعبيه شده در آن مي باشد. بطوري كه با استفاده از نانوفيلتر طراحي شده بواسطه اين اختراع، امكان تصفيه هوا و تخليص اكسيژن محيط و تبديل دي اكسيد كربن هواي بازدمي افراد به اكسيژن در محيط بسته فراهم خواهد آمد. همچنين نانوفيلترهاي مخصوص تعبيه شده در ساختار اين اختراع، امكان حذف گازهاي سمي، بوهاي مضر و آلاينده هاي شيميايي را بمنظور اكسيژن رساني و انجام عمليات تنفس مصنوعي با دقت 99/9٪ فراهم مي آورند. هدف از اين اختراع : طراحي و ساخت فيلتر مخصوص آمبوبگ هاي نظامي با قابليت تخليص اكسيژن و توليد گازهاي مفيد تنفسي بدون استفاده از كپسول اكسيژن مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.