نسخه آزمایشی

دستگاه و روشي براي تشخيص باكتري
Method and device for detecting bacteria

شماره اظهارنامه: 139750140003001728
مالک/مالکان:

نوع شخص حقوقي:AG شماره ثبت: 0شماره ثبت : 98934
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/04/15
طبقه بندی بین المللی: G01N 33/50 B01L 3/00 G01N 21/00


خلاصه اختراع :

اختراع حاضر مربوط به روش سريع، ساده و بسيار حساس براي تشخيص باكتري است كه شامل مراحل تهيه يك يا چند سوسپانسيون است كه هر كدام شامل حداقل يك گونه از باكتريوفاژ تست برچسب خورده است كه به طور خاص به گونه‏هاي باكتريايي كه تشخيص داده مي‏شوند متصل مي شود . اضافه كردن يك نمونه براي حضور حداقل يك نوع باكتري براي تشخيص به يك يا چند سوسپانسيون؛ فيلتر كردن مخلوط واكنش؛ تشخيص باكتري‏ها و باكتريوفاژها بر روي سطح فيلتر در حالت مجدد، با توجه به اينكه حداقل يك گونه از باكتري‏ها شناسايي شده است، در اين مجموعه ها شامل باكتري‏هاي حداقل يك گونه باكتري است كه مي‏تواند تشخيص داده شود و باكتريوفاژ هاي آزمايشگاهي حداقل يك نوع از باكتريوفاژ هاي تست متصل به آن است؛ تشخيص باكتريوفاژ تست متصل نشده در فيلترات؛ پردازش -processor-aided سيگنال هاي تشخيص دريافت شده و خروجي نتايج تشخيص داده شده. علاوه بر اين، يك مخزن واكنش و ابزار اندازه گيري براي انجام اين روش افشا مي‏شوند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.