نسخه آزمایشی

ساشه گياهي براي پيشگيري و بهبود زخم و خشكي دهان، سوزش ادرار و درد مقعد ناشي از پرتودرماني سرطان
Herbal sachet for the prevention and healing of mucositis and dry mouth, urethritis, proctitis under cancer radiation therapy

شماره اظهارنامه: 139750140003004403


شماره ثبت : 98273
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/19
طبقه بندی بین المللی: A61K 36/481 A61K 36/68 A61K 36/00 A61P 35/00


خلاصه اختراع :

بعلت نبود درمان مناسب، ايمن و موثر براي خشكي و زخم¬هاي دهان ناشي از راديوتراپي سروگردن، سوزش ادرار و ناحيه مقعد و راست روده، با توجه به اثرات درماني گل پنيرك (Malva sylvestris)، گل ختمي (Althaea officinalis L.) ، لعاب تخم اسفرزه (Plantago ovata) و صمغ گون (Astragalus gossypinus) در طب ايراني، اين مطالعات با هدف ارزيابي ايمني و اثربخشي فرآورده (تركيبي از چهار گياه نامبرده) براين عوارض انجام شدند. در اين مطالعات، بيماران مبتلا به كانسر سروگردن و يا پروستات و ناحيه تحتاني لگن كه تحت راديوتراپي قرار-گرفته¬اند در قالب مطالعات كارآزمايي باليني انساني كنترل شده، اين فراورده را در طول درمانهاي مختلف روزي سه بار مصرف كردند و نتايج زير به دست آمد: ﺷﺪت ﻣﻮﻛﻮزﻳﺖ و درد و علائم خشكي دهان در ﮔﺮوه دارو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دارونما به طور معناداري بهبود پيدا كرد، همچنين كاهش معنادار شدت سوزش ادرار و بروز كمتر اكثر عوارض گوارشي ناشي از راديوتراپي لگن كاملا معنادار بود و در تمام مطالعات كيفيت زندگي بيماران بهبود يافت. نتايج به دست آمده نشان داده اين فراورده ضمن ايمني داراي اثربخشي بر عوارض ذكر شده ناشي از راديوتراپي مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.