نسخه آزمایشی

دستگاه مته چاله كن هيدروليكي باغي

شماره اظهارنامه: 139750140003009077

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/26

شماره ثبت : 98967
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/04/18
طبقه بندی بین المللی: F01P 11/00


خلاصه اختراع :

خلاصه توصيف اختراع در بخش كشاورزي مخصوصا در زمينه كود دهي پاي درختان و كار كذاري تيركهاي گلخانه تمامي كارها از نيروي انساني وماشين آلات استفاده ميشود دستگاههاي پيشين دو نمونه نام برده كه يكي چاله كن دستي وديگر ي چاله كن پشت تراكتوري كه هردو مورد مشكلاتي دارد كه در مورد اختراعي اين مشكلات بر طرف شده است درمورد پشت تراكتوري بايد گفت كه آسيب جدي به خاك و محصولات داخل باغ زده وقابليت ايجاد گود مورد نظر در كنار درخت را ندارد وبه دليل جثه بزرگ حمل ونقل آن سخت ميباشد ولي مورد اختراعي با وزن سبك وجثه نسبتا كوچك بدون آسيب به خاك ومحصولات گود دلخواه را كنار درخت ايجاد ميكند در نمونه دستي قدرت وسرعت بسيار پايين وكار با ان بسيار سخت ونياز به دو نيروي كاري ميباشد واحتمال آسيب ديدن نيرو ميباشد در مورد اختراعي قدرت متناسب با گودي كه قرار است ايجاد شود (قطر وعمق)وكار با يك نيروي انساني وبسيار راحت وكم خطر ميباشد همچنين باعث بالا رفتن كيفيت و راندمان كار ميباشد در مورد اختراعي دور معكوس مته دارد كه در هيچ كدام از اين دو مورد وجود ندارد وقابليت تغير مته براي سوراخ مورد نياز از قطر 10الي 50سانتيمتر وتا عمق 150سانتيمتر مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.