شماره اظهارنامه: 139750140003002865

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/05
مخترع/مخترعان: مژگان اسپرورينها
شماره ثبت : 98275
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/19
طبقه بندی بین المللی: C12N 15/13 C07K 16/42 G01N 33/53 A61K 39/395

خلاصه اختراع : آنتي‌بادي پلي كلونال برعليه زنجيره سبك كاپا براي تشخيص بيماري‌هايي كه FLC توليد مي‌كنند بكار مي‌رود. ارزيابي مكرر FLC در طي شيمي‌درماني ،به دليل نيمه‌عمر كوتاه آن‌ها توانايي بررسي زمان واقعي تومورهاي كشنده را فراهم مي‌كند.ما IgG انسان را ازسرم Pooled ، با كروماتوگرافي تعويض يوني تخليص و احياء كرديم. براي جداسازي زنجيره‌هاي سبك و سنگين از ژل فيلتراسيون و براي خالص‌سازي زنجيره سبك كاپا از كروماتوگرافي تمايلي با پروتئين L استفاده كرديم . پس از توليد كافي از زنجيره سبك كاپا خرگوش را ايمونيزه و تيتر آنتي‌بادي توليدشده در خرگوش را با روش‌ الايزا بررسي كرديم. ميزان خلوص محصولات توليدشده در هر مرحله با PAGE SDS- ارزيابي شد. نتايج الكتروفورز PAGE SDS- در شرايط غير احياء وجود زنجيره‌هاي سبك 25 كيلو دالتوني را بعد از مراحل ژل فيلتراسيون و كروماتوگرافي تمايلي با پروتئين L، تائيد كرد. با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از تست الايزا تيتر كونژوگه توليدي ما (IgGخرگوشي كونژوگه شده با HRP) 1000/1 تعيين شد.مطالعه حاضر IgG انساني، زنجيره سبك كاپاي انساني و آنتي‌بادي خرگوشي برعليه آن را ارائه داد كه توانست در طراحي يك كيت الايزا به كار رود. اين كيت مي‌تواند در تشخيص بيماراني كه به دلايل مختلف زنجيره سبك در مايعات بدن آن‌ها بالا مي‌رود مورداستفاده قرار بگيرد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه