نسخه آزمایشی

شماره ثبت : 99018
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/05/16
طبقه بندی بین المللی: E21B 17/00 G01D 11/00 E21B 43/00


خلاصه اختراع :

هدف اصلي هنگام طراحي هر نوع سيستم داراي مستهلك كننده¬ تحت نيروي¬هاي چرخه¬اي، حذف خسارت وارد بر آن سيستم طي مدت بهره‌برداري است؛ اما پس از بارگذاري، به سيستم¬ آسيب‌ و خسارت‌هاي مادي و جاني، هزينه‌هاي تعمير، نگهداري و بازسازي و تغيير شكل پسماند دائمي، وارد مي¬شود. آلياژ حافظه‌دار فوق¬الاستيك، خاصيت بازگردانندگي و جذب انرژي پس از اعمال بارگذاري¬، دارد. در اين طرح ضمن ايجاد سادگي بيشتر، به نحوي سيم‌هاي آلياژ حافظه‌دار مهار و استفاده‌شده است كه تمامي كاربردهاي سيم¬ خام آلياژ حافظه‌دار را با بهبود عملكرد پوشش داده -شود. در طرح‌هاي قبلي حجم سيم به‌صورت يكپارچه¬ استفاده‌شده است كه با گسيخته شدن سيم، سيستم كاملاً از كار مي‌افتد؛ اما در اين طرح از سيم به‌صورت منفرد استفاده‌شده است كه گسيخته شدن چندين سيم سيستم همچنان كارايي خود را حفظ مي‌كند. همچنين با استفاده سيم‌ به‌صورت يكپارچه تمام ظرفيت آن‌ها به كار گرفته نمي‌شود درحالي‌كه در اين طرح با به‌كارگيري سيم‌ به‌صورت منفرد از تمام ظرفيت سيم‌ استفاده‌شده كه اين خود سبب كاهش هزينه‌ها و قابل پيش‌بيني تر شدن سيستم مي‌شود. نحوه مهار سيم‌ها به‌گونه‌اي است كه افزايش تعداد سيم¬ها¬ باعث لغزيدن آن¬ها بر روي يكديگر نمي¬شود. طبق خواص آلياژ حافظه‌دار با كاهش قطر سيم جذب انرژي بيشتر شده ازاين‌رو در اين طرح از سيم‌هاي با قطر كمتر استفاده‌شده است. طرح با سيم‌هاي از جنس‌هاي مختلف، به‌صورت تركيب موازي آلياژ حافظه‌دار با مصالح ديگر ازجمله فولاد تركيب‌شده كه اين كار باعث افزايش جذب انرژي مي¬شود. دستگاه به‌گونه‌اي طراحي‌شده است كه با توجه به استفاده سيم در دستگاه، چه در نيروي كششي و چه در نيروي فشاري، نيمي از سيم‌ها تحت كشش قرار مي¬گيرند. اين دستگاه محدوديت در پياده‌سازي ندارد به‌طوري‌كه براي هر ميزان نيرو و جابه‌جايي مي‌توان ظرفيت سيستم را تغيير داد، ازجمله انعطاف‌پذيري زياد در تغيير طول، قطر و تعداد سيم¬، دماي كاري، دماي استحاله، تعداد ميله‌ها دارد. درنهايت با استفاده از اين دستگاه پاسخ‌هاي ديناميكي و استاتيكي كاهش‌يافته و كرنش پسماند دائمي، ايجاد نمي¬گردد، بنابراين مي¬توان از آن استفاده‌هاي مكرر كرد. بر اساس طرح ارائه‌شده يك نمونه دمپر ساخته‌شده و توسط آزمون چرخه¬اي، مورد ارزيابي قرارگرفته و نتايج حاصل از آن ازجمله كاهش كرنش پسماند ارائه‌شده است

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/JyZKnrZK2

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...