شماره اظهارنامه: 140050140003008868

تاریخ اظهارنامه: 1400/11/23
شماره ثبت : 107553
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/05/11
طبقه بندی بین المللی: C08B 37/00

خلاصه اختراع : اين اختراع فرآيندي براي استخراج داروي سديم هپارين خام از زائدات حاصله از سورتينگ روده ي گاو و گوسفند است كه در آن زائدات پس از تهيه، سپس در آژيتاتور همزني،سپس در اتوكلاو عمودي با دمادهيc°120، بااضافه شدن آب ديونيزه به نسبت L/Kg1 ودر دماي c30° با اضافه شدن نمك شكري(%80)به نسبت g/Kg 1 ورسيدن به عدد 12-14 شوري سنجي و دردمايc50° با اضافه كردن سديم هيدروكسيد به عنوان كاتاليزور به نسبت g/kg 3.5 ورسيدن به تعادل 5-ph3 ،محلول را دركولينگ تاور 90 دقيقه خنك تا به دمايc80° برسد،سپس درتبادل يوني رزين با قطبيت آنيون به نسبت g/L1اضافه و پس از 5 ساعت در دمايc60° رزين را جمع آوري و در ميكسر اول با دمايc°35 بمدت5ساعت با اضافه كردن آب الكتروليزشده به نسبتcl/L25شستشو وباكتري زدايي شده سپس الكل اتانول(70%) به نسبتdl/L5وشيره ي فيلتراسيون به نسبتdl/L5اضافه و 8ساعت در ميكسردوم حل كرده تا رزين جدا شود،سپس با اضافه نمودن الكل با غلظت درصدw/w%33/33در دمايc20°وزمان72ساعت درمخزن نگهداري وسپس در فيلتراسيون از كاغذ صافي عبورداده ،ماده رونشين صافي را در ماكروويو با دمايc°95به مدت 9ساعت خشك مي كنيم. محصول به ازاي هر 1 كيلو گرم 80 تا 150 ميليون واحد هپارين قابل استفاده و خلوص محصول خامي در حدود%60 تا 75% هپارين را داراست. Production and extraction of crude sodium heparin from wastes (muscular layer,serous layer,mucosa layer) obtained from intestinal sorting of cattle,sheep

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه