شماره اظهارنامه: 140050140003001652

تاریخ اظهارنامه: 1400/02/27
مخترع/مخترعان: امیر اسکندری
شماره ثبت : 107604
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/05/24
طبقه بندی بین المللی: A61K 39/00 C12N 1/00 A61K 38/00

خلاصه اختراع : اختراع حاضر امكان دسترسي مداوم به بذر مادر كلستريديوم پرفرنژنس تيپB سويه CN228، تيپC سويه CN301 و تيپD سويه CN409 را براي تهيه و توليد واكسن پلي والان انتروتوكسمي براي پيشگيري بيماري انتروتوكسمي در كشور فراهم مي كند. انتروتوكسمي در حيوانات به شكل ديســانتري كلســتريديايي در بره هــا، مــرگ ناگهــاني هموراژيك در گوساله ها در طي تغذيه و انتريت نكـروزه در جوجه ها مي شـود . تايپهـاي B ،C ،D ،و E به طور وسـيعي در دسـتگاه گـوارش حيوانـات و انسـان وجــود دارد و باعــث بيماريهــاي روده اي در انســان و حيوانات مي شود. در حيوانات هر 5 تايپ سبب انتريت و انتروتوكسمي مي گردد. به خاطر توليد انواع توكسين،كلستريديوم پرفرنژنس قادر اسـت در انسـان و حيوانات بيماريهاي گوارشي و توكسيك ايجـاد نمايـد. پيشگيري از اين بيماري فقط با كنترل و واكسيناسيون دام ميسر است. بذر واكسينال مادر اختراع شده به منظور به كار گيري در توليد واكسن بر عليه اين بيماري داراي كليه خصوصيات آنتي ژنيكي لازم در راستاي تحريك سيستم ايمني به جهت مقابله با بيماري انتروتوكسمي پس از تزريق به بدن دام مي باشد كه با آزمايش هاي لازم تاييد گرديده است و در پرونده آن موجود مي باشد. واكسن پلي والان انتروتوكسمي در ايران توسط تنها مركز توليد كننده آن موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي تهيه شده و در مهار بيماري موفق بوده است. اين بذر به عنوان منبع براي توليد واكسن طبق سامانه ابداعيRazi Seed Lot System مطابق بند اجرايي توصيف نامه مورد ارزيابي قرار گرفته و با مراجع استاندارد مطابقت و ثبت گرديده است. سپس به جهت استقرار در سامانه بيوبانك براي تهيه شناسنامه سويه‌ها و تحت كنترل قرار گرفتن بذر مطابق با استانداردهاي جهاني واكسن سازي مورد استفاده قرار گرفته است. با ذخيره سازي اصولي و تحت كنترل، منبع مناسبي براي توليد و كنترل فراورده‌هاي بيولوژيك ايجاد شده است كه در صورت عدم استفاده از اين سيستم امكان تخريب و جهش اين سويه ارزشمند وجود دارد. با توليد واكسن توسط اين اختراع، از واردات بي‌نياز شده و به توليد و خودكفايي در داخل كشور دست خواهيم يافت. Production and production process of Clostridium perfringens type B Strain CN228, type C Strain CN301 & type D Strain CN409 vaccinal master seed for Polyvalent Enterotoxemia vaccine production

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه