شماره اظهارنامه: 139550140003006731

شماره ثبت : 107629
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/05/24
طبقه بندی بین المللی: H02G 3/22 G21C 13/04

خلاصه اختراع : The invention relates to electrical engineering namely to sealed inputs of electric circuits into the confinement area of multi-layer nuclear power plant containment. The development can be used in penetrations through external and internal walls subjected to relative mutual displacement due to seismic events or thermal expansion of walls and penetrations. The purpose of this invention is to improve operating reliability of the sealed cable input if hard-bending high-voltage electrical conductors are used. This purpose is achieved by the sealed cable input through external and internal walls of the nuclear power plant containment containing an embedded connection pipe 3 inside internal wall 1 with internally and rigidly fixed cable 2 input 44. Compensation means for relative motion of cable 2 and external wall 11 are located in line with connection pipe 3 inside external wall 11. Compensation means are equipped with pipe 19 with bellows 24 on external end 20 and the second similar bellows 25 located symmetrically on the opposite end 21 of pipe 19 near internal surface 18 of external wall 11. Loose ends 30 and 31 of both bellows 24 and 25 are tapered, their internal surfaces 28 and 29 are supporting cable 2 output 46 freely installed in pipe 19 with gap 47 in relation to internal surface 49 of pipe 19. Gap 47 between braiding 48 over the external surface of cable 2 and internal surface 49 of pipe 19 is selected based on the calculations. Gap 47 shall be at least equal to the maximum orthographic thermal and seismic planar motion of internal wall 1 in relation to external wall 11 and the change of cable 2 coaxial position in pipe 19.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه