شماره اظهارنامه: 140150140003001699

شماره ثبت : 107719
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/06/07
طبقه بندی بین المللی: C07B 63/00

خلاصه اختراع : فورفورال ماده شيميايي ارزشمندي است كه درختي از محصولات مختلف فوراني برپايه آن قابل استحصال است. ايده اصلي اين اختراع استفاده از ضايعات ليگنوسلولزي باقيمانده از دانه¬گيري بلال ذرت به عنوان يك زيست‌توده ارزان قيمت، در دسترس، تجديدپذير و فاقد كاربرد صنعتي مشخص است. فورفورال تركيب حدواسط ارزشمندي براي توليد ديگر تركيبات حدواسط مانند فورفوريل الكل يا مواد ارزشمند شيميايي ديگري است كه كاربرد زيستي مشخصي به عنوان دارو و ... داشته باشند. بدين منظور، ابتدا همي¬سلولز، ليگنين و سلولز از ضايعات ليگنوسلولزي باقيمانده از دانه¬گيري بلال ذرت جداسازي، خالص¬سازي و هويت¬يابي شدند. در مرحله استحصال فورفورال تأثير متغيرهايي مانند زمان استخراج، زمان خيس خوردن، نسبت حجم اسيد به وزن همي سلولز و همچنين مقدار نمك بر بازده استخراج فورفورال بررسي شد تا شرايط و فرمولاسيون بهينه از نظر مقدار بازده توليد فورفورال به دست آيد و فورفورال حاصل با استفاده از تكنيك¬هاي GC-MS، FTIR، 1HNMR و 13CNMR هويت¬يابي شد و باقيمانده ضايعات ليگنوسلولزي در اين مرحله به كربن فعال تبديل شد. در مرحله بعد، مشتقات مختلفي از فورفورال تهيه و شناسايي شدند. چون منومر فورفوريل الكل، پركاربردترين مشتق فورفورال محسوب مي¬شود، ابتدا توليد فورفوريل الكل از فورفورال از طريق واكنش كانيزارو/ كراس كانيزارو به عنوان ساده¬ترين، اقتصادي¬ترين و در دسترس¬ترين روش احياي فورفورال در فاز مايع انجام شد و هم فورفوريل الكل و هم محصول جانبي اين واكنش يعني فوروئيك اسيد مورد استفاده در صنايع از جمله صنايع غذايي جداسازي و هويت¬يابي شدند. در ادامه، زنجيره ارزش افزوده برپايه مواد فوراني با توليد مواد دارويي بر پايه حلقه فوران شامل نيتروفورازون، نيتروفورانتوئين و دي¬متيل آمينو فورفوريل الكل به عنوان پيش¬ماده رانيتيدين تكميل شد و محصولات به دست آمده با تكنيك¬هاي FTIR، 1HNMR و 13CNMR شناسايي شدند.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه