شماره اظهارنامه: 140150140003000584

تاریخ اظهارنامه: 1401/01/27
مخترع/مخترعان: معصومه فیروزامندی
شماره ثبت : 107723
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/06/08
طبقه بندی بین المللی: C07K 14/005 A61K 39/12 A61K 39/17 C12N 7/00

خلاصه اختراع : در اين اختراع سه ژن مهم و ساختماني (ژن هاي HN, F, M) ويروس بيماري نيوكاسل سويه وحشي (ولوژنيك) ايران (Ck/IR/Beh/2011) متعلق به زير ژنوتيپ هفت (VII) با شماره توالي با نك ژني MF417546.1ثبت شده در سايت NCBI از طريق روش RT-PCR تكثير شدند. سپس ژنهايي تكثير شده ويروس كه در سنتز پروتئين هاي ساختاري ويروس نقش دارند، كنار همديگر براي تشكيل پيكره ويروس در يك وكتور كنار هم داخل شاتل وكتور pFastBac™ Dual الحاق شدند (با نظرگرفتن قرار دادن GFP (Green Florescent Protein) در محل مناسب براي رديابي وكتور) . در نهايت وكتور طراحي شده داخل سلول هاي پذيراي DH10BacTM E.coli cells وارد گرديد. بعد از ادغام وكتور با BAC و ساخته شدن Bacmid، بك ميد استخراج شده و در سيستم سيتوپلاسم سلول ميزبان (سلول هاي يوكاريوتيSf9) براي تكثير ذره ويروسي بدون ژنوم وارد شد. Preparation of genetic recombinant vaccine based on virus-like particle technology (VLP: Virus Like Particle) on Newcastle virus in Iranian wild-type poultry (strain seven) for the first time

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه