شماره اظهارنامه: 140050140003007013

تاریخ اظهارنامه: 1400/09/14
شماره ثبت : 107810
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/06/20
طبقه بندی بین المللی: C02F 1/32 C02F 1/52 C02F 1/54

خلاصه اختراع : The present invention discloses designating two different treatment zones in a large body of water. The first zone is a sedimentation zone. This zone is used mainly to provide treatment and settling of microorganisms and/or contaminants to inactivate and/or remove them from the water body. In this zone a disinfection method based on a CT index and applying an efficient amount of a flocculant composition may be used. The second zone is a dissipation zone. This zone is where main direct contact recreational water activities are intended to occur. In the dissipation zone a water flow is established that, along with the natural currents produced by winds and/or water temperature differences, generate a water dissipation pattern of the volume of water within the dissipation zone into the sedimentation zone. In addition, continuous disinfection of the water volume in the dissipation zone is preferably provided by maintaining a permanent chlorine residual

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه