نسخه آزمایشی

دستگاه شبيه‌ساز آرايه خورشيدي ديجيتال با عملكرد دقيق و ديناميك سريع

شماره اظهارنامه: 139750140003008832

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/19

شماره ثبت : 99087
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/05/09
طبقه بندی بین المللی: H02S 50/10


خلاصه اختراع :

خلاصه توصيف دستگاه شبيه‌ساز آرايه خورشيدي ديجيتال با عملكرد دقيق و ديناميك سريع از شبيه‌ساز آرايه خورشيدي به منظور ارزيابي، اعتبارسنجي و تأييد عملكرد اينورترهاي خورشيدي و الگوريتم‌هاي رديابي نقطه توان بيشينه در محدوده‌ي وسيعي از شرايط محيطي و بار متغير استفاده مي‌شود. ريپل پايين و گذراي سريع از الزامات مهم يك شبيه‌ساز واقعي مي‌باشند. بدين منظور يك ¬شبيه¬ساز آرايه خورشيدي كليدزني مبتني بر سيستم كنترل ديجيتال ارائه مي¬شود كه الزامات اصلي و جانبي مورد نياز شبيه‌ساز آرايه خورشيدي شامل ريپل خروجي كم (عملكرد دقيق)، زمان پاسخ گذراي كوتاه (ديناميك سريع)، بازدهي بالا، مديريت توان و انعطافپذيري مناسب را كه در نمونه‌هاي قبلي به طور ناقص ارضاء مي‌شد، به واسطه استفاده از چاپر باك چهار فاز در طبقه قدرت و كنترل‌كننده ديجيتال 28335EZDSPF در طبقه كنترل به خوبي فراهم مي‌كند. استفاده از تكنيك كليدزني چند‌شاخه در طبقه قدرت علاوه بر كاهش هارمونيك‌هاي ورودي و خروجي و هم‌چنين الزامات فيلتر، قابليت اطمينان شبيه‌ساز را نيز افزايش مي‌دهد. به علاوه، در ساختار سيستم كنترل ديجيتال شبيه¬ساز پيشنهادي از روش بازخورد مقاومتي مبتني بر جدول مراجعه¬اي و جبران‌ساز نوع 3 به منظور باز¬توليد دقيق و پايدار نقاط كار آرايه خورشيدي و همچنين بهبود ديناميك سيستم استفاده شده است. در نتيجه‌ي عملكرد مكمل طبقات قدرت و كنترل مورد استفاده، يك شبيه‌ساز آرايه خورشيدي واقعي حاصل مي‌شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.