نسخه آزمایشی

دستگاه تشخيص تجمع طيور

شماره اظهارنامه: 139350140003003691
مالک/مالکان: آقاي سعيد سلامت

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/11

شماره ثبت : 99123
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/05/15
طبقه بندی بین المللی: A22C 21/00 G06G G06F A01K


خلاصه اختراع :

اين دستگاه براي جلوگيري از تجمع طيور در سالن‌هاي پرورش آنها و تلف ‌شدن تعدادي از آنها طراحي شده است. طيور در سالنهاي پرورش داراي استرس بالايي مي‌باشند به طوري كه پس از شنيدن صدا يا نور ناگهاني يا هر گونه اتفاق غير عادي براي پنهان شدن به گوشه‌اي هجوم آورده و روي هم سوار مي‌شوند كه اين امر باعث مي‌شود كه پرنده‌هاي زيرين بدون آنكه پرورش دهنده اطلاع پيدا كند خفه شوند. اين دستگاه بدين صورت كار مي‌كند كه بعد از هر عامل ناشناخته‌اي ‌از جمله صدا، نور يا هر عامل استرس‌زائي كه باعث تجمع طيور در سالنهاي پرورش طيور مي‌شود سنسور‌هاي طراحي شده بر روي قالب‌هاي مخصوص و نصب شده در سالن عمل كرده و در مرحله اول صداي موسيقي و صداي همان پرنده موجود در سالن را پخش مي‌كند و در اطاق فرمان يا نگهباني آژير را به صدا در آورده و مسؤول مربوطه را مطلع مي‌سازد. كه اين كار باعث كاهش ضرر و زيان بسيار بزرگي در دوره پرورش طيور مي‌شود از مرگ تعدادي از گله طيور در سالنهاي پرورش جلوگيري مي‌كند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.