تاریخ اظهارنامه: 1393/08/08
شماره ثبت : 85759
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1394/03/04
طبقه بندی بین المللی: B82B C08C C08F B01J B82Y

خلاصه اختراع : در اين اختراع نانوكاتاليست هاي Mn-Cu/Clinoptilolite با نسبت هاي مختلف ميان دو فلز مس و منگنز به كمك امواج التراسوند سنتز شد. به منظور بررسي تاثير فرآوري روي زئوليت طبيعي و همچنين تعيين نسبت بهينه ميان دو فلز در ساختار نانوكاتاليست از نقطه نظر ويژگي هاي فيزيكي- شيميايي و عملكرد نانوكاتاليست ه،ا آناليزهاي XRD، FESEM، EDX، BET، FTIR جهت تعيين خصوصيات نانوكاتاليست هاي سنتز شده بكارگرفته شد و در نهايت كارآيي نانوكاتاليست هاي سنتز شده در فرآيند اكسيداسيون تولوئن مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از آناليز XRD تاثير اندك تخريب ساختار كريستالي ناشي از فرآوري روي زئوليت طبيعي را نشان مي دهد. همچنين تشكيل فازهاي كريستالي Mn2O3 و CuO تائيد شد. تصاوير FESEM سنتز تمامي نمونه هاي كاتاليستي را در مقياس نانو با توزيع همگن را نشان مي دهد. آناليز BET تاثير فرآوري روي زئوليت در افزايش مساحت سطح پايه و همچنين تاثير بارگذاري فاز فعال در كاهش سطح نانوكاتاليست ها را نشان مي دهد. در واقع اين آناليزها سنتز كاتاليست هايي با سايز نانومتري و توزيع يكنواخت و همگن فاز فعال در سطح پايه خصوصا در مورد نانوكاتاليست هاي دو فلزي را تائيد كرد. نتايج تست هاي راكتوري تاثير كاتاليست چشمگير كاتاليست در كاهش دماي اكسيداسيون و عملكرد بهتر نانوكاتاليست هاي دو فلزي نسبت به تك فلزي را نشان داد. علاوه براين نانوكاتاليست Mn(7%)-Cu(3%)/CLT به عنوان نانوكاتاليست بهينه انتخاب و تست پايداري و تاثير غلظت روي اين نانوكاتاليست موئيد پايداري بالا و عملكرد خوب اين نانوكاتاليست در غلظت هاي مختلف است.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/z9KwZqMjn

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه