شماره اظهارنامه: 139750140003007393

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/06
مخترع/مخترعان: مهرداد تاج آبادي پور
شماره ثبت : 99276
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/06/12
طبقه بندی بین المللی: E02D 1/04

خلاصه اختراع : امروزه خاك مسلح روش نسبتا نويني است كه براي بهبود پارامترهاي مقاومت برشي خاك استفاده مي گردد. با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي خاك مسلح، ارزيابي عملكرد رفتار خاك- مسلح كننده و درنتيجه پايداري داخلي اين سيستم ها نيازمند دستگاهي است كه اين مهم را به طور كامل براي مهندسين ژئوتكنيك برآورده كند. رفتار اندركنشي خاك و مسلح كننده در ديوار خاك مسلح تابع محل قرار گيري مسلح كننده نسبت به گوه گسيختگي است. با توجه به محل قرار گيري مسلح كننده ارزيابي رفتار سيستم تسليح خاك توسط آزمايش هاي بيرون كشيدگي، برش مستقيم و برش مستقيم در صفحات مختلف انجام مي شود. لذا جهت حصول به يك طرح ايمن و اقتصادي نياز به دستگاهي است كه تمامي حالات مختلف اندركنشي خاك با عناصر تسليح را در يك سيستم با مقياس بزرگ و قابل قبول ارائه كند. بدين منظور يك مدل فيزيكي با مقياس بزرگ كه تمامي حالات (بيرون كشيدگي، برش مستقيم، برش مستقيم صفحه اي و كشش (يونيورسال)) مورد نياز براي طراحي و بررسي عملكرد سيستم هاي خاكي مسلح را برآورده كند ساخته شده است تا مهندسين ژئوتكنيك را در دستيابي به سيستم هاي برتر و اقتصادي تر مطمئن سازد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه