تاریخ اظهارنامه: 1397/08/30
شماره ثبت : 98306
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: C07F 1/02 C03C 10/02 C01D 15/00

خلاصه اختراع : كاتاليست‌هاي Li2O/MgAl2O4 و CaO/MgAl2O4 براي اولين بار در اين اختراع با موفقيت سنتز شدند. اكسيد ليتيم و اكسيدكلسيم به روش تلقيح روي اسپينل سراميكي سنتز شده از روش احتراقي توزيع شدند. براي ارزيابي عملكرد نانوكاتاليست‌هاي سنتز شده، از آنها براي انجام واكنش ترانس استريفيكاسيون تري گليسيريد و توليد سوخت سبز از روغن گياهي براي اولين بار استفاده شد. به اين منظور اسپينل سراميكيMgAl2O4 به روش احتراقي با نسبت سوخت بهينه 1/5 سنتز شد و سپس فازهاي فعال Li2O و CaO با نسبت 10% وزني نسبت به پايه بر روي سطح اسپينل تلقيح شدند. براي تعيين مشخصات نمونه هاي سنتز شده از آناليزهاي BET-BJH, XRD, FESEM و FTIR استفاده شد. نتايج حاصل از آناليز XRD سنتز موفققيت آميز اسپينل منيزيم و همچنين توزيع موفق اكسيد ليتيم و اكسيد كلسيم روي سطح اين پايه اسپينلي را اثبات كرد. آناليز FESEM ساختار متخلخل و اندازه ذرات نانومتري را براي نمونه مورد ادعا نشان داد. آناليز FTIR هم ساخت موفق اسپينل منيزيم و توزيع موفق فاز فعال را تاييد كرد. با توجه به آناليز BET-BJH تمامي نمونه ها در دسته مواد مزوحفره طبقه بندي شدند و نمونه مورد ادعا داراي حفراتي به قطر 8/5 نانومتر است. در نهايت براي بررسي كارايي كاتاليست ها در توليد بيوديزل، از همه نمونه ها در شرايط 100 درجه سانتيگراد، نسبت الكل به روغن 12، و 3 درصد وزني نسبت كاتاليست به خوراك و زمان 3 ساعت تست راكتوري گرفته شد كه نتايج اين تست ها انتظارات حاصل از نتايج ديگر آناليزها را برآورده كرد. اين نتايج مشخص كرد كه فاز فعال اكسيد ليتيم مشخصات بسيار مناسبي را براي توليد سوخت سبز دارد به طوريكه اين كاتاليست در شرايط ذكر شده درصد تبديل توليد بيوديزل را به 98% رساند. همچنين اين كاتاليست قابليت استفاده مجدد نسبتا خوبي از خود نشان داد و بعد از 6 بار استفاده پياپي درصد تبديل به مقدار نسبتا خوب 79% رسيد. اين موارد نشان دهنده ساخت كاتاليستي بسيار مناسب با قابليت صنعتي شدن بالا جهت اين دسته از فرآيندهاست.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه