تاریخ اظهارنامه: 1393/02/28
شماره ثبت : 86554
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1394/06/04
طبقه بندی بین المللی: G03B A61B

خلاصه اختراع : خلاصه توصيف اختراع: برآورد بيشينه دوز پرتويي پوست بيماران تحت اقدامات فلوروسكوپي قلبي از آنجا كه در سالهاي اخير، سازمان غذا و دارو ايالات متحده امريكا (FDA) و كميته بين المللي حفاظت پرتوي (ICRP)، طي دستورالعمل هايي به كاهش دادن سطح پرتوگيري پزشكي بيماران تا حد ممكن توصيه كرده اند و همچنين توصيه شده است كه بيشينه دوز ورودي پوست (MESD) بيماران در هنگام اقدامات تشخيصي ثبت گردد تا توانايي انجام اقدامات پيشگيرانه، در مقابل آثار سوء پرتوي حاصل شود. و نيز در گزارش شماره 85 كميته بين المللي حفاظت پرتويي آستانه بروز عوارض قطعي پوست تحت تابش پرتو هاي يونيزان را 2 گري اعلام كرده است، در اين گزارش همچنين بيان شده است كه بيماراني كه دوز دريافتي پوست آنها بالاتر از 3 گري باشد بايد تحت پيگيري باليني قرار گيرند. امروزه دستگاه هاي نسل جديد فلورسكوپي كه مجهز به سيستم DAP-Meter هستند و توانايي ثبت حاصلضرب دوز توليد شده در سطح (DAP)، را دارند استفاده مي شود. مقدار DAP نشان دهنده اكثر فاكتور هاي كلينيكي و هندسي بكار رفته در يك معاينه راديولوژيكي مي باشد. به عبارتي قرائت DAP-Meter با تغيير در شرايط معاينه راديولوژيكي (ولتاژ، جريان، جهتگيري تيوب ، زمان و ... ) و همچنين اندازه ميدان تغيير مي يابد. اخيراً تحقيقات بسياري مبني بر وجود رابطه نزديك بين ميزان دوز دريافتي بيمارن و ميزان DAP تيوب هاي اشعه ايكس، كه معرف ميزان پرتوگيري بيماران است، انجام شده است. با اين وجود تاكنون هيچ روش دقيقي براي برآورد دوز پرتويي پوست بيماران تحت اقدامات آنژبوپرافي و آنژيوپلاستي ارائه نشده است. ما در اين اختراع به ارائه و اثبات روشي دقيق پرداختيم كه مي توان با صرف كمترين زمان و هزينه با استفاده از DAP، ميزان دوز پوست بيماران ناشي از اقدامات فلوروسكوپي قلبي (آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي) را برآورد كرد. بدين منظور از خروجي دستگاه هاي نسل جديد فلوروسكوپي عروق قلب (Siemens AXIOM Artis X-ray C-arms) كه مجهز به سيستم DAP meter هستند و توانايي ثبت حاصلضرب دوز توليد شده در سطح (DAP)، در هر معاينه فلوروسكوپي را دارند استفاده شد. با استفاده از اين اختراع با تعريف ضرايب مناسب كه وابسته به شرايطي از جمله موقعيت تيوب نسبت به بيمار، ميزان توانايي پزشك، اندازه بيمار، مدت زمان فلوروسكوپي، DAP و ... است، امكان انجام دوزيمتري پوست بيماران تحت اعمال فلوروسكوپي قلبي، به شيوه اي جديد محقق مي شود. خلاصه توصيف عملكرد: عنوان اختراع: برآورد بيشينه دوز پرتويي پوست بيماران تحت اقدامات فلوروسكوپي قلبي پس از پايان يك پروسه آنژيوگرافي و يا آنژيوپلاستي، با استفاده از فايل خروجي دستگاه آنژيوگرافي، و با استفاده از 77 ضريب تبديل ارائه شده توسط اين اختراع، مي توان با ضرب DAP مربوط به هر نما در ضريب تبديل مربوط به همان نما، بيشينه دوز پوست را در هر كدام از نماهاي مورد استفاده به دست آورد، سپس با جمع دوز تمام نماهاي مورد استفاده و دوز مربوط به نماهاي فلوروسكوپي، بيشينه دوز پرتويي پوست بيمار بسيار دقيق براورد كرد. با استفاده از يك برنامه ساده در Microsoft Excel كه توسط مخترعين اين روش طراحي شده، اين روند بسيار راحت تر و سريع تر مي شود.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/z9DwZ74Kn

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه