شماره اظهارنامه: 139350140003012739

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/24
شماره ثبت : 86591
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1394/06/09
طبقه بندی بین المللی: G03B B01D

خلاصه اختراع : اختراع حاضر تشكيل ژل از هيدروكلوييد كاپاكاراگينان را توسط امواج فراصوت در دماي 20 درجه سانتي گراد و بدون استفاده از حرارت به عنوان روشي نوين ارائه مي كند، كه پيش از تحقيق حاضر گزارش مكتوبي در اين زمينه در دسترس نمي¬باشد. در اثر اعمال فرايند فراصوت، ميزان جذب آب و حلاليت در آب نمونه¬ها با افزايش زمان، در دماي 20 درجه سانتي گراد افزايش يافت و در نهايت منجر به تشكيل ژل در آب سرد شد. براي بررسي قدرت ژل نمونه¬ها، پس از تهيه ژل 4/0%، از آزمون TPA استفاده شد. افزايش مدت زمان اعمال فرايند فراصوت تا 1 دقيقه باعث تقويت و محكمتر شدن ساختار ژل هاي به دست آمده مي شود و بعد از يك مدت زمان طولاني تر ( معمولاً 5 دقيقه) پارامترهاي بافتي ژل به دست آمده در اثر تشديد نيروي برشي اعمال شده توسط فراصوت تضعيف خواهند شد. افزايش مدت زمان اعمال فرايند فراصوت، موجب كاهش ويسكوزيته ذاتي نمونه¬ها و در نتيجه كاهش وزن مولكولي نسبي پليمر و در نهايت تضعيف شبكه ژل به دست آمده شد. تصاوير به دست آمده از ميكروسكوپ الكتروني SEM، نشان داد كه اعمال فرايند فراصوت به صورت وقفه اي در دماي 20 درجه سانتي گراد باعث افزايش پيوستگي بافت مي¬شود و در نتيجه شبكه¬اي يكدست و به هم پيوسته ايجاد مي¬شود كه چنين شبكه¬اي را در نمونه¬هاي كنترل نمي¬توان مشاهده كرد. همچنين در تمامي نمونه¬ها حضور نمك حين اعمال فراصوت باعث شد كه اين نمونه¬ها نسبت به نمونه¬هايي كه نمك بعد از تيمار به محلول اضافه شده بود خواص مكانيكي ضعيف¬تري را از خود نشان دهند.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/yEjNWPPKb

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه