شماره اظهارنامه: 139850140003003021
مالک/مالکان: آقاي جاويد شفازند

تاریخ اظهارنامه: 1398/04/18
مخترع/مخترعان: جاويد شفازند
شماره ثبت : 99757
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/09/03
طبقه بندی بین المللی: F25J 3/02 F25J 3/08 C01B 3/50

خلاصه اختراع : مدول فورانگيربرش سرداره اي چاههاي نفت وگازمرتبط باحوزه روشهاي مهارفوران واطفاءحريق چاههاي نفت وگازبوده هدف آن حذف ياكمينه نمودن خسارات جاني مالي ناشي ازهدررفت نفت وگازچاه دراثرفوران وطولاني شدن زمان اطفاءبه روش معمول تزريق سيال حفاري بوسيله استينگر و اتي واگن ازبالاوازپايين باحفرچاههاي امدادي،درمواردي نظيراينكه كوبه هاي فورانگيررايج b.o.p قادربه قيچي رشته حفاري درون چاه نمي شوندوفوران چاه قابل كنترل نشده منجر به حريق چاه مي شود،اين مدول بكارگرفته وازدرون خود،مجراي چاه رابارشته جداري /حفاري آن(درصورت وجود)برش سردداده وآنرامسدود وسريع فوران وحريق آنراقطع مي كندمكانيزم آن بگونه اي طراحي شده كه پس ازاختفاي فوران شرايط رابراي استفاده مجددازچاه ودستگاه حفاري برقرارمي كند،اين مدول متشكل ازيك دستگاه هيدروليكي فرعي كه وظيفه مهاررشته حفاري درون چاه تامسدودنمودن ناقص مجراي چاه راعهده دار ويك دستگاه هيدروليكي اصلي (b.o.d) كه وظيفه اختفاي كامل فوران رادارد.درنقشه ضميمه شرح كامل قطعات و تجهيزات هيدروليك مدول آورده شده است.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/J49DBrADw

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه