شماره اظهارنامه: 139550140003008683

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/18
شماره ثبت : 90729
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1395/09/24
طبقه بندی بین المللی: A61K 35/28 A61K 35/30

خلاصه اختراع : امروزه سلولهاي بنيادي به عنوان روش هاي درماني جايگزيني جديدي براي درمان بيماريهاي مختلفي مطرح شدند. مشخص شده است كه سلولهاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) با توانايي تمايز به سلولهايي از رده هاي متنوع سلولي مي توانند در پيوندهاي سلولي مورداستفاده قرار گيرند. در اينجا، هدف ايجاد سلولهاي نوروني از سلولهاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از خون محيطي از طريق مهار مسير انتقال پيام BMP با استفاده از فاكتور Noggin مي باشد. مسير انتقال پيام BMP نقش مهمي در تمايز سلول هاي MSCs به سلولهاي رده مزودرمي دارد. مهار اين مسير در سلولهاي MSC مي تواند باعث پيشبرد تمايز اين سلولها به سلولهاي رده نوروني شود. مرفولوژي سلولها و همچنين آناليز فلوسايتومتري ماركرهاي CD184 و CD29 تائيد كننده تمايز سلولهاي MSCs به سلولهاي رده نوروني مي باشد. سلولهاي اوليه كه با استفاده از اين روش تمايز مي يابند، با روش غيرتهاجمي از خون محيطي جدا مي شوند و سلولهاي تمايز يافته با استفاده از اين روش مي توانند در درمان بيماري هاي نورولوژيكي مورد استفاده قرار گيرند.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/bEVgN69DP

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه