شماره اظهارنامه: 139550140003013402

شماره ثبت : 98380
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1395/11/03
طبقه بندی بین المللی: B01D 53/14

مشخصات حق تقدم: شماره اظهارنامه حق تقدم: PCT/US2015/041474تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1394/04/31کشور ادعای حق تقدم: ايالات متحده امريكاشماره اظهارنامه حق تقدم: 62/027,484تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1393/04/31کشور ادعای حق تقدم: ايالات متحده امريكا

خلاصه اختراع : A process for recovering processing liquids from a feed stream which contains processing fluid, water, and at least one alkaline earth metal cation. The process includes reacting at least one alkaline earth metal cation with a suitable anion to form a substantially water-insoluble salt precipitate, the precipitate being formed in one of a fractionation column having a forced recycle loop or a flash vessel having a forced heated recycle loop.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/J2WVbQgD9

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه