شماره اظهارنامه: 139750140003009005

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/24
شماره ثبت : 98411
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/02
طبقه بندی بین المللی: B01J 21/06 B82Y 30/00

خلاصه اختراع : در سال¬هاي اخير AgCl به دليل جذب قوي امواج الكترومغناطيس در ناحيه مرئي براي توليد فتوكاتاليست¬هاي حساس به نور مرئي بسيار مورد توجه قرار گرفته¬است. در اين اختراع، نانوكامپوزيت پلاسمونيك Ag/[email protected] به روش زيستي با استفاده از عصاره برگ گياه حرا (Avicennia marina) سنتز شد. دوپ شدن دي¬اكسيد تيتانيم با Ag/AgCl خصوصيت نوري فتوكاتاليست را بهبود داده و موجب افزايش كارايي آن تحت نور مرئي گرديد. انرژي باند گپ نانوكامپوزيت در سنتز يك مرحله¬اي و دو مرحله¬اي به ترتيب eV 2/2 و 8/1 به¬دست آمد. افزايش فعاليت فتوكاتاليستي Ag/[email protected] را مي¬توان به افزايش قابليت جذب موثر نور مرئي به¬وسيله AgCl، جدايي موثر جفت الكترون-حفره برانگيخته در سطح فتوكاتاليست و انتقال سريع الكترون از AgCl به سطح TiO2 به دليل خصوصيت تشديد پلاسمون سطحي بيان كرد. نانوذرات نانوكامپوزيت سنتزي داراي ابعاد nm 35 ~ مي¬باشند و قابليت كاربرد تحت نور خورشيد را دارند. از نانوكامپوزيت توليد شده براي حذف رنگ ائوزين Y استفاده شد. نتايج به دست آمده از آزمايش¬هاي تصفيه تحت شرايط بهينه پارامترهاي فرايندي، حذف 74/99 درصد رنگ تحت نور خورشيد بعد از دو ساعت را نشان داد. قابليت بازيابي مكرر و استفاده مجدد از نانوكامپوزيت سنتزي در دورهاي متوالي تصفيه پساب از ديگر خصوصيات نانوكامپوزيت سنتزي مي¬باشد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/p9vjqYvjQ

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه