شماره اظهارنامه: 139750140003004940

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/14
مخترع/مخترعان: نورالدين بختياري
شماره ثبت : 97444
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1397/09/27
طبقه بندی بین المللی: E21B 43/24

خلاصه اختراع : بيماري ديابت يك اختلال متابوليكي است كه در آن فرد ديابتي نمي تواند از گلوكز بعنوان سوخت اصلي بدن استفاده كند. به همين منظور سلول ها به منظور تأمين انرژي مورد نياز خود از اسيدهاي چرب بعنوان سوخت جايگزين استفاده مي كنند. استفاده از اسيدهاي چرب( فرم غالب اين اسيدها در پستانداران زوج كربنه مي باشد) منجر به ايجاد اجسام كتوني و در نهايت اغماء و كما مي شود ( چنانچه فرد ديابتي كنترل نشود). ما با تحقيقي كه در زمينه اسيدهاي چرب داشتيم، متوجه شديم گياه گونه سودا با ورايته هاي suaeda vermiculata و suaeda aegyptiaca داراي اسيد هاي چرب فرد كربنه مي باشد. اثرات مثبت اسيدهاي چرب فردكربنه جهت كنترل اجسام كتوني و گلوكز قبلاً توسط ما به ثبت رسيده است. در اين فرآيند از بذر و قسمت هاي مختلف گياه با روش هاي مختلفي روغن استخراج شد و پس از آناليز با دستگاه كروماتوگرافي گازي ميزان اسيدهاي چرب كه شامل: مارگاريك اسيد (17 كربنه)، پلارگونيك اسيد (9 كربنه)، انديسيليك اسيد (11 كربنه)، تري ديسيليك اسيد (13 كربنه)، و ساير اسيدهاي چرب زوج كربنه شناسايي شد. همچنين استفاده اين روغن به مدت يك ماه توسط افراد ديابتي نشان دادكه مي تواند اجسام كتوني و ميزان گلوكز خون را بطور معناداري كاهش دهد. اين روغن مي تواند براي افراد ديابتي بعنوان يك سوخت جايگزين استفاده شود.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/P5VrqOxDq

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...