شماره اظهارنامه: 139850140003009962

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/27
شماره ثبت : 102355
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/07/05
طبقه بندی بین المللی: C02F 1/04 B01D 1/22 B65D 88/00

خلاصه اختراع : در ابتدا اثر لايه ممانعت كننده تبخير كه علاوه بر ممانعت از تبخير سطحي از آب، منجر به جذب بيشتر انرژي در آب و افزايش دما در آن ميگردد شناسايي و اثبات گرديد؛ سپس جهت استفاده از آن اثر، بكارگيري اثر لايه ممانعت كننده تبخير (EIL-Effect) در آب شيرين كن خورشيدي انجام شده و دستگاهي كه شامل سه بخش است ساخته شد: - بخش ممانعت كننده تبخير (EIL)‌ كه آب با لايه ممانعت كننده تبخير است و انرژي خورشيدي در آن دريافت و تجمع ميشود و همچنين داراي جداره رساناي حرارتي است. - بخش تبخير كه آب مورد نظر جهت شيرين سازي در آن قرار دارد كه بدون لايه ممانعت كننده است و در تماس با جداره بخش ممانعت كننده تبخير (EIL) است و علاوه بر دريافت انرژي خورشيدي، انرژي حرارتي از جداره بخش ممانعت كننده تبخير را نيز دريافت ميكند. جداره اين بخش عايق حرارتي است. - بخش ميعان سازي كه بخار آب در آن به مايع تبديل ميشود. جداره اين بخش رساناي حرارتي است و مايع سازي به دليل اختلاف دماي بخش تبخير با ميعان سازي بوجود مي آيد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/zvVEnddjY

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه